Pozostali pracownicy UAM

Dokształcające kursy językowe dla pracowników UAM

w zakresie treści i umiejętności związanych z obowiązkami służbowymi

prowadzone przez Studium Językowe UAM

Kursy językowe dedykowane pracownikom Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji językowych pracowników naszej uczelni w zakresie treści i umiejętności związanych z obowiązkami służbowymi.

Studium Językowe UAM zamieszcza na stronie sj.amu.edu.pl ofertę kursów językowych, oferowanych w danym semestrze danego roku akademickiego, zawierającą szczegółowy opis kursu oraz informacje odnośnie terminu i trybu / miejsca zajęć. Istnieje również możliwość zamówienia kursu językowego przez wydział/jednostkę. W oparciu o przesłane zamówienie Studium przygotowuje ofertę takiego kursu.

Pracownik, przed zgłoszeniem się do Studium Językowego UAM, zobowiązany jest do uzyskania zgody bezpośredniego przełożonego na uczestnictwo w odpłatnym kursie językowym. Pracownik zwraca się do bezpośredniego przełożonego, dysponenta środków finansowych, z prośbą o sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów związanych z jego kształceniem językowym.

Szczegółowe informacje odnośnie kosztów kursu językowego w danym roku akademickim pracownik może uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Kursy języka angielskiego: tel. 61 829 29 46, e-mail: angielski@amu.edu.pl

Kursy języka francuskiego: tel. 61 829 29 46, e-mail: francuski@amu.edu.pl

Kursy z pozostałych języków: tel. 61 829 29 80, e-mail: niemuni@amu.edu.pl

Pracownik informuje bezpośredniego przełożonego o koszcie kursu językowego w danym roku akademickim w odniesieniu do preferowanej liczebności osób w grupie. W przypadku gdy wybrana przez pracownika grupa nie zostanie utworzona z powodu mniejszej niż wymagana liczba osób w grupie, Studium Językowe UAM poinformuje o tym fakcie pracownika
i przedstawi mu możliwe do zrealizowania opcje. Studium Językowe UAM, na wyraźne zlecenie wydziału/jednostki, dopuszcza również możliwość utworzenia mniejszej lub większej grupy poza wskazanymi w aktualnym cenniku. Studium ustala wówczas koszt takiej grupy  w przeliczeniu na osobę.

Pracownik, uzyskawszy zgodę bezpośredniego przełożonego na udział w kursie, a tym samym na jego sfinansowanie lub dofinansowanie, jest zobowiązany dostarczyć pocztą wewnętrzną do właściwego sekretariatu Studium Językowego UAM wniosek ze zgodą na udział oraz sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów dokształcającego kursu językowego w danym semestrze danego roku akademickiego.

Rozliczenie przez Centrum Finansowo-Księgowe (Sekcja Księgowości i Kosztów) kosztów dokształcającego kursu językowego następuje bezgotówkowo na podstawie uzyskanej zgody (wniosek).

Dokumenty do pobrania

Wniosek o dofinansowanieObowiązującyKamil Petryk
DOCX
Pobierz DOCX Wniosek o dofinansowanie (23.9 KB)