12 IX Kamyszek

ZGŁOSZENIE KURSU KOMERCYJNEGO W STUDIUM JĘZYKOWYM UAM

               

Nazwa kursu:       

               

Intensywny kurs języka angielskiego na poziomie B1+

               

Prowadzący: 

               

mgr Krystyna Kamyszek-Janiak

               

Adres mailowy: 

               

k.janiak@amu.edu.pl

               

Liczba godzin kursu: 

               

18h (godzina lekcyjna to 45 minut) 

               

Forma zajęć:                       

               

stacjonarnie

               

Język zajęć:                      

               

Język angielski

               

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs: 

               

B1

               

Podręcznik: 

               

English File Intermediate/Upper Intermediate, materiały własne

               

Termin/godzina zajęć: 

               

poniedziałek, środa, piątek w godz. 17:00-19:15  

termin: 12.09 - 23.09

Tematyka kursu:

Tematy związane z ważnymi aspektami życia codziennego: środowisko, zdrowie, praca, turystyka i rekreacja, jedzenie i zakupy oraz teksty inspirujące do mówienie na tematy abstrakcyjne. Wybór tematów będzie też zależał od preferencji słuchaczy.

Cele kursu:

- nacisk na komunikację językową 

- utrwalenie struktur gramatycznych, które są niezbędne do wyrażania się na powyższe tematy, dalsze rozwijanie kompetencji językowych w tym zakresie

- rozwój zasobów leksykalnych związanych z omawianymi tematami

- rozwój umiejętności słuchania i rozumienia a także streszczania i wypowiadania się na temat tekstów wysłuchanych

Planowane efekty kształcenia:

Student:

-rozumie znaczenie głównych wątków zawartych w złożonych wypowiedziach w formie wypowiadanej lub wysłuchanej na tematy konkretne i abstrakcyjne

- potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by przeprowadzić rozmowę  bez specjalnego wysiłku

-potrafi formułować przejrzyste, szczegółowe wypowiedzi, jednocześnie  wyjaśniając swój punkt widzenia na dany temat

Metody pracy:

- metoda komunikacyjna polegająca na używaniu prawie wyłącznie języka angielskiego

- metody pracy oparte na sugestiach autorów podręcznika

- praca nad tekstem pisanym i nagranym

- indywidualne podejście do każdego studenta

Techniki pracy:

- praca w parach i grupach

- rozwiązywanie zadań leksykalnych i quizów

- dialogi, debaty, zabawy językowe, odgrywanie scenek

Forma zaliczenia końcowego:

Prezentacja ustna na wybrany przez siebie temat.