12 IX Polakiewicz

Nazwa kursu:

General English A2

Prowadzący:

mgr Magdalena Polakiewicz

Adres mailowy:

magdapol@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

18h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

A1

Podręcznik:

English File Pre Intermediate/Intermediate

Termin/godzina zajęć:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 17:00-19:15

termin: 12.09 - 23.09

Tematyka kursu: Podstawowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne

Cele kursu: ugruntowanie posiadanych wiadomości oraz poszerzenie słownictwa

Planowane efekty kształcenia: płynność i poprawność wypowiedzi

Metody pracy: podręcznik/konwersacja/materiały audio i wideo

Techniki pracy:

Forma zaliczenia końcowego: test