26 IX Bałczyńska

Nazwa kursu:

Business English B1

Prowadzący:

mgr Beata Bałczyńska-Chwalisz

Adres mailowy:

beatabal@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

18h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B1

Podręcznik:

Materiały własne kompilowane

Termin/godzina zajęć:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 17:00-19:15

termin: 26.09 - 07.10

Tematyka kursu:

Marketing, finanse, rekrutacja, zagadnienia prawno-ekonomiczne.

Cele kursu:

Osiągnięcie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w zagadnieniach związanych ze światem biznesu oraz rozwijanie umiejętności rozumienia języka pisemnego i mówionego w dziedzinie angielskiego biznesowego.

Planowane efekty kształcenia:

Poszerzanie słownictwa biznesowego oraz rozwijanie umiejętności czytania autentycznych tekstów z dziedziny biznesu, słuchania i oglądanie wypowiedzi na tematy biznesowe.

Metody pracy:

Oglądanie autentycznych wywiadów z ekspertami o tematyce biznesowej, czytanie artykułów biznesowych, praca z wybranymi działami podręczników do nauki angielskiego biznesowego oraz angielskiego prawniczego, korzystanie z tekstów źródłowych oraz publikacji zbierających słownictwo z dziedziny różnych aspektów biznesu.

Forma zaliczenia końcowego:

Test końcowy, case studies, wypowiedzi ustne oraz prezentacje