12 IX Szewczyk

Nazwa kursu:

Wakacyjny intensywny kurs języka hiszpańskiego

Prowadzący:

mgr Monika Szewczyk

Adres mailowy:

m.szewczyk14@gmail.com

Liczba godzin kursu:

18h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

Język polski / język hiszpański

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

Brak

Podręcznik:

Descubre A 1

Termin/godzina zajęć:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 17:00-19:15

termin: 12.09 - 23.09

Tematyka kursu:

- ja w przestrzeni społecznej– prezentacja sobie; komunikowanie swojego zdania,potrzeb, gustów, zadawanie pytań.

- ja w przestrzeni miejskiej- moje miasto/nowe miasto/ nowe przestrzenie

- ja w hiszpańskiej przestrzeni kulturowej

- moja przestrzeń zawodowa

Cele kursu:

- cel nadrzędny:

 • wyposażenie uczestników kursu w umiejętność posługiwania się i porozumiewania się w języki hiszpańskim;
 • znajomość języka hiszpańskiego, uzyskana po ukończeniu kursu, pozwala na zdobycie i znajomość wiedzy ogólnej o kulturze i sztuce Hiszpanii i państw hiszpańskojęzycznych;
 • rozwijanie i kształtowanie uzdolnień lingwistycznych oraz erudycji językowych
  w oparciu kulturę języka hiszpańskiego.

- cele praktyczne istotne w rozwijaniu umiejętności lingwistycznych w poniższych zakresach:

 • rozumienie ze słuchu – umiejętność rozumienia dialogów w języku hiszpańskim, zarówno komunikatów literackich oraz tzw. języka potocznego;
 • umiejętność poprawnego i płynnego mówienia w języku hiszpańskim – umiejętność realizacji konwersacji w zakresie tematyki: posiadanych umiejętności pracy, dyskutowania na tematy „społecznie powszechne”, swobodnego porozumiewania się w przestrzeni publicznej;
 • umiejętność poprawnego pisania w języku hiszpańskim – umiejętność redagowania tekstów, artykułów, pism, e-maili oraz krótkich komunikatorów – sms istotnych w realizacji zobowiązań zawodowych, towarzyskich lub prywatnych;
 • umiejętność wykorzystania języka hiszpańskiego w innych krajach hiszpańskojęzycznych.

Planowane efekty kształcenia:

- rozumienie

 • uczestnicy potrafią rozumieć najczęściej stosowane zwroty, wyrażenia, słowa obecne w przestrzeni publicznej; potrafią zrozumieć kontekst znaczeniowy
  i kulturowy, potrafią oczytać i rozumieć znaczenie komunikatów pisemnych w przestrzeni publicznej; logicznie i precyzyjnie potrafią komunikować się w języku hiszpańskim z tytułu pełnionych obowiązków zawodowych i miejsca zamieszkania;

- mówienie

 • uczestnicy potrafią brać udział w rozmowie w przestrzeni publicznej – odpowiadać i pytać, w poprawnej formie znaczeniowej i gramatycznej, w zakresie tematów w znanych, powszechnych i istotnych w przestrzeni publicznej (dot. przestrzegania zasad społecznych, aktywności turystycznej lub działalności kulturowej); potrafią w zadawalających stopniu uczestniczyć w rozmowie, wyrażając swoją opinię/ocenę, aktywnie (nawet przy minimalnym zagadnieniu rozumienia) uczestniczyć w debacie towarzyskiej;

- pisanie

 • uczestnicy potrafią, w krótkiej lub dłuższej formie, zredagować proste teksty (pismo urzędowe, relacja turystyczna, e-mail towarzyski, formularz w hotelu / w firmie, pozdrowienia towarzyskie); potrafią poprawnie zredagować odpowiedź na pytania zawarte w formularzach różnych instytucji hiszpańskojęzycznych.

Metody pracy:

 • praca z grupą
 • praca w grupach kilkuosobowych
 • praca w parach
 • praca indywidualna

Techniki pracy:

 • słuchanie – materiały audiowizualne dostępne w Internecie oraz z zasobów własnych (reklamy, klipy muzyczne, krótkie filmy animowane lub fragmenty filmów fabularnych, analiza liv-ów youtuberów); płyta CD kompatybilna z treścią podręcznika;
 • mówienie – krótkie słowne formy aktywności lingwistycznej uczestników, dialogi pomiędzy uczestnikami oraz prowadzącym, prezentacje multimedialne wymagające aktywności lingwistycznej uczestników, gry logiczne i symultaniczne aktywizujące umiejętność relacji werbalnej, aranżowanie i odgrywanie określonych „ról” w celu wykazania szybkich reakcji lingwistycznych oraz znajomości kultury hiszpańskiej;
 • pisanie – ćwiczenia pisemne dotyczące czytanych tekstów, artykuły prasowe oraz teksty dostępne w Internecie, gry i konkursy towarzyskie wykorzystujące znajomość gramatyki i zasobów słownych języka hiszpańskiego.

Forma zaliczenia końcowego:

- prace zaliczeniowe w trakcie trwania kursu.