Nazwa kursu:

Kurs języka angielskiego B2

Prowadzący:

mgr Monika Powęska

Adres mailowy:

pomonik@gmail.com

Liczba godzin kursu: 

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

Język angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B2

Podręcznik:

Speakout 3rd editiom

Termin/godzina zajęć:

poniedziałek w godz. 18:00-19:30

Tematyka kursu:

Kurs jest realizowany w oparciu o podręcznik oraz materiały własne lektora.

Cele kursu:

Kurs ma na celu wszechstronny rozwój wszystkich umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) ze szczególnym wskazaniem na komunikację. Kursanci ćwiczą mówienie w parach, grupach i samodzielnie wyrażają opinie na tematy
z podręcznika (wykorzystując poznane słownictwo i struktury gramatyczne).

Planowane efekty kształcenia:

Kursant potrafi swobodnie wypowiadać się na tematy omawiane w podręczniku; zna słownictwo i struktury gramatyczne oraz stosuje je w praktyce; rozumie wypowiedzi
(w formie pisanej i mówionej) oraz potrafi się do nich odnieść; ma praktyczne umiejętności, potrzebne do komunikacji w sytuacjach życiowych (np. rozmowa o pracę, rozmowa
z lekarzem itp.)

Metody pracy:

Praca samodzielna, w grupach i parach; czytanie, słuchanie, oglądanie krótkich materiałów filmowych, wykonywanie ćwiczeń gramatycznych; metoda klasy odwróconej (przygotowanie przed lekcją), ćwiczenia na komunikację i wyrażanie opinii

Forma zaliczenia końcowego:

Test

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się