Nazwa kursu:

Business English

Prowadzący:

mgr Beata Bałczyńska-Chwalisz

Adres mailowy:

beatabal@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30 h (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Online na platformie MS Teams

Język zajęć:

angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B1

Podręcznik:

Kompilacja materiałów

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

wtorki 19.00-20.30

Tematyka kursu:

Marketing, reklama, finanse, rekrutacja, etyka w biznesie, zagadnienia prawno-ekonomiczne.

Cele kursu:

Osiągnięcie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w zagadnieniach związanych ze światem biznesu oraz rozwijanie umiejętności rozumienia języka pisemnego
i mówionego w dziedzinie angielskiego biznesowego.

Planowane efekty kształcenia:

Poszerzanie słownictwa biznesowego oraz rozwijanie umiejętności czytania autentycznych tekstów z dziedziny biznesu, słuchania i oglądanie wypowiedzi na tematy biznesowe.

Metody pracy:

Oglądanie autentycznych wywiadów z ekspertami o tematyce biznesowej, czytanie artykułów biznesowych, praca z wybranymi działami podręczników do nauki angielskiego biznesowego oraz angielskiego prawniczego, korzystanie z tekstów źródłowych oraz publikacji zbierających słownictwo z dziedziny różnych aspektów biznesu.

Forma zaliczenia końcowego:

Test końcowy, case studies, wypowiedzi ustne oraz prezentacje.

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się