Nazwa kursu:      

Kurs ogólny na poziomie A2/B1 (pre-intermediate), rozwijający wszystkie umiejętności językowe ze szczególnym naciskiem na komunikację.

Prowadzący:

mgr Arkadiusz Adamczyk

Adres mailowy:

arkadiusz.adamczyk@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Zdalna na platformie Microsoft Teams

Język zajęć:

angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

A2

Podręcznik:

English File Pre-intermediate, materiały własne

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

środa 19:40-21:10

Planowany początek kursu: 19 października

Tematyka kursu: precyzyjny dobór tematyki, która skupia się na bieżących tematach z obszarów takich jak podróże, sport, zdrowie, jedzenie czy praca.

Cele kursu:

Planowane efekty kształcenia:

Metody pracy: formy pracy sprzyjające naturalnej komunikacji (praca w grupach i praca w parach), dyskusje, praca z tekstem, gry dydaktyczne/symulacyjne, demonstracje dźwiękowe i video, zindywidualizowane podejście do potrzeb każdego studenta

Forma zaliczenia końcowego: test sprawdzający nabyte umiejętności

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 46

Napisz e-mail: angielski@amu.edu.pl