Online B1 Kowalewski

Nazwa kursu:

Język angielski ogólny B1 kontynuacja (units 5-7)

Prowadzący:

mgr Tomasz Kowalewski

Adres mailowy:

Tomkow1@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Zdalna na platformie Microsoft Teams

Język zajęć:

Angielski/ polski wspomagający

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

A2+/B1

Podręcznik:

English File Intermediate 4th edition Oxford UP (units 4)

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

Czwartki 16.30-18.00

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 20 października

Tematyka kursu:

Ogólny kurs języka angielskiego na poziomie B1

Cele kursu:

Kształtowanie umiejętności językowych (czytanie, rozumienie ze słuchu, konwersacje, struktury gramatyczne, pisanie) na poziomie B1

Planowane efekty kształcenia:

Student zna odpowiednie treści leksykalne i gramatyczne; Student potrafi opisać swoje teraźniejsze i przeszłe umiejętności. Opowiada o odczuciach dotyczących danej sytuacji. Student potrafi rozmawiać o użyciu telefonów i etykietą związaną z ich użytkowaniem. Potrafi opisać różne zachowania typowe związane z kulturą osobistą. Student zna odpowiednie treści leksykalne i gramatyczne; Student potrafi streścić wymienione teksty; Student potrafi opowiedzieć o swoich zainteresowaniach sportowych lub popularnych sportach w Polsce; Student potrafi opisać wydarzenie sportowe, kontuzję jakiej doznał itp.

Student potrafi opowiedzieć o przyjaźniach, sposobach poznawania nowych ludzi, itp.

Student zna odpowiednie treści leksykalne i gramatyczne; student potrafi opisać swój ulubiony film i opowiedzieć o swoim ulubionym reżyserze i opisać scenerię/plan zdjęciowy filmu.

Metody pracy:

Zajęcia online na MS Teams, dodatkowe ćwiczenia dla słuchaczy na Platformie Moodle UAM; elementy klasy odwróconej (np. uczestnicy kursu przygotowują słownictwo do dyskusji lub ćwiczenia gramatyczne w ramach pracy własnej); zajęcia konwersacyjne z całą grupą i/lub w parach/teamach

Forma zaliczenia końcowego:

Ciągła weryfikacja wiedzy na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz regularnego wykonywania prac domowych; quizy on-line na platformie Moodle oraz online practice w ramach podręcznika; na życzenie grupy możliwość przeprowadzenia testu końcowego na platformie Moodle.

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 46

Napisz e-mail: angielski@amu.edu.pl