Nazwa kursu:

Język angielski ogólny B1 (General English Course B1) kontynuacja

Prowadzący:

mgr Monika Powęska

Adres mailowy:

mpoweska@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30 (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Zdalna na platformie Microsoft Teams

Język zajęć:

angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B1

Podręcznik:

English File Upper-intermediate Fourth Edition, File 8

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

poniedziałek 18.15-19.45

początek kursu: 17 października 2022 r.

Tematyka kursu:

Kurs jest realizowany w oparciu o podręcznik (przykładowe tematy: praca, zdrowie, podróżowanie, pogoda, podejmowanie ryzyka).

Cele kursu: kurs ma na celu wszechstronny rozwój wszystkich umiejętności językowych
(mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) ze szczególnym wskazaniem na komunikację. Kursanci ćwiczą mówienie w parach, grupach i samodzielnie wyrażają opinie na tematy
z podręcznika ( wykorzystując poznane słownictwo i struktury gramatyczne).

Planowane efekty kształcenia:

kursant potrafi swobodnie wypowiadać się na tematy omawiane w podręczniku; zna słownictwo i struktury gramatyczne oraz stosuje je w praktyce; rozumie wypowiedzi ( w formie pisanej i mówionej) oraz potrafi się do nich odnieść; ma praktyczne umiejętności, potrzebne do komunikacji w sytuacjach życiowych ( np. rozmowa o pracę, rozmowa z lekarzem etc.), potrafi napisać krótką wypowiedź na zadany temat.

Metody pracy:

praca samodzielna, w grupach i parach; czytanie, słuchanie, oglądanie krótkich materiałów filmowych, wykonywanie ćwiczeń gramatycznych; metoda klasy odwróconej (przygotowanie przed lekcją), ćwiczenia na komunikację i wyrażanie opinii, krótkie wypowiedzi pisemne na zadany temat.

Forma zaliczenia końcowego:

zaliczenie materiału w formie testu

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 46

Napisz e-mail: angielski@amu.edu.pl