Nazwa kursu:

Język angielski ogólny B2

Prowadzący:

mgr Tomasz Kowalewski

Adres mailowy:

tomkow1@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30 (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Zdalna na platformie Microsoft Teams

Język zajęć:

Angielski/PL wspomagający (ew. RU i FRA jako j. pomocnicze)

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B1

Podręcznik:

English File Upper-Intermediate 4th edition OUP

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

Czwartki 18.15-19.45

Planowany początek kursu: 20 października

Tematyka kursu:

Ogólny kurs języka angielskiego na poziomie B2

Cele kursu:

Kształtowanie umiejętności językowych (czytanie, rozumienie ze słuchu, konwersacje, struktury gramatyczne, pisanie) na poziomie B2

Planowane efekty kształcenia:

Student potrafi:

- tworzyć ustne wypowiedzi na przygotowane tematy, prezentować i argumentować swoje stanowisko oraz innych osób w zakresie problematyki związanej ze swoim otoczeniem jak i w zakresie tematyki ogólno-akademickiej.

- czytać ze zrozumieniem teksty w języku angielskim o charakterze ogólnym jak i akademickim oraz analizować ich treść́ i wybierać niezbędne informacje.

­- zrozumieć dostosowany do poziomu oryginalny materiał audio lub wideo na poziomie ogólnym  oraz wychwytując niezbędne szczegóły.

Pod względem gramatycznym kurs będzie obejmować czasy gramatyczne potrzebne do wyrażania różnorodnych czynności osadzonych w czasach: Present Simple and Present Continuous, Narrative Tenses, Present Perfect and Present Perfect Continuous, Future Perfect and Future Continuous, natomiast, pod względem leksykalnym i komunikacyjnym, słownictwo dotyczące życia codziennego oraz jak i ogólno-akademickie w zakresie następujących tematów: praca, rozmowa kwalifikacyjna o pracę, służba zdrowia, podróżowanie, moda oraz dress code, środowisko naturalne, zmiany klimatyczne.

Metody pracy:

Zajęcia online na MS Teams, dodatkowe ćwiczenia dla słuchaczy na Platformie Moodle UAM; elementy klasy odwróconej (np. uczestnicy kursu przygotowują słownictwo do dyskusji lub ćwiczenia gramatyczne w ramach pracy własnej); zajęcia konwersacyjne z całą grupą i/lub w parach/teamach

Forma zaliczenia końcowego:

Ciągła weryfikacja wiedzy na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz regularnego wykonywania prac domowych; quizy on-line na platformie Moodle oraz online practice w ramach podręcznika; na życzenie grupy możliwość przeprowadzenia testu końcowego na platformie Moodle. W celu uzyskania zaświadczenia o odbytym kursie, kursant/kursantka musi uczestniczyć w 75% zajęć.

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 46

Napisz e-mail: angielski@amu.edu.pl