Nazwa kursu:

KOMERCYJNY  KURS  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO  B1/B2

Prowadzący:

mgr Katarzyna Grodzka

Adres mailowy:

kamag@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

angielski,  sporadycznie polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

50-60 h poziomu B1

Podręcznik:

English File Intermediate fourth edition (od rozdziału 6)

Termin/godzina zajęć:

Środa  16:30-18:00

Planowany początek kursu: 19 października

Tematyka kursu:

Gramatyka

- Strona bierna Passive,  Modals of deduction might, can’t, must,  Conditional I and Future time clauses,  Conditional II

Leksyka

-The cinema,  The body,  Education,  Houses

Wymowa

-Regular and irregular past participles,  the letter u,  sentence stress,  the letter c.

Cele kursu:

- Rozwijanie czterech sprawności językowych – mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie na poziomie B1/B2 zgodnie z ESOKJ.

- Ugruntowanie i rozwijanie wiedzy z zakresu gramatyki języka angielskiego w teorii          i praktyce.

- Opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur języka angielskiego adekwatnie do poziomu biegłości językowej.

- Zaznajomienie z fundamentalnymi wartościami kultury krajów anglosaskich.

- Kształtowanie świadomości ustawicznego doskonalenia umiejętności językowych.

Planowane efekty kształcenia:

- Słuchacz zna zasady wymowy i pisowni w języku angielskim i potrafi je poprawnie zastosować.

- Słuchacz czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie B1/B2, analizuje ich treść i wybiera niezbędne informacje, potrafi wyrażać o nich swoje sądy i opinie.

- Rozumie i potrafi samodzielnie sformułować wypowiedzi ustne i pisemne                       z zastosowaniem poznanego słownictwa i struktur.

- Potrafi wyrażać opinie i rozmawiać na tematy związane z życiem codziennym, opisywać własne reakcje i wrażenia, a także rozmawiać na tematy ogólne, w tym społeczne, związane np. z kulturą i edukacją. Umie pracować w zespole, dokonuje modyfikacji wypowiedzi zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.

- Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji w celu rozbudowania swojej kompetencji językowej.

- Zna reguły gramatyczne objęte programem i potrafi je zastosować.

Metody pracy:

- Praca indywidualna (np. praca z tekstem, słuchanie),  praca w parach,  dyskusje na forum grupy.

Forma zaliczenia końcowego:

- Test leksykalno-gramatyczny.

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 46

Napisz e-mail: angielski@amu.edu.pl