Nazwa kursu:

Język angielski ogólny poziom B2 kontynuacja po 60h

Prowadzący:

dr Katarzyna Turska

Adres mailowy:

kturska@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30 (jedna lekcja to 45 minut)

Forma zajęć:

Online na platformie Microsoft Teams

Język zajęć:

angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B1+

Podręcznik:

Speakout Upper-intermediate 2nd edition (od 8 rozdziału)
i dodatkowe materiały

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

wtorek 17:30-19:00

początek kursu: 18 października 2022 r.

Tematyka kursu:

Konwersacje na tematy takie jak: podejmowanie decyzji, systemy wartości, język związany z oszustwami i przekrętami, rozmowa na temat, kłopoty na wakacjach, filmy, kultura i sztuka.

Gramatyka: formy imiesłowowe po czasownikach, okresy warunkowe, czasowniki modalne.

Funkcje językowe: argumentowanie i przekonywanie, przypuszczanie, radzenie sobie
w niezręcznych sytuacjach, przekazywanie informacji.

Cele kursu:

Rozwinięcie umiejętności konwersacyjnych na poziomie B2, z naciskiem na ćwiczenie dokładności językowej poprzez powtórkę form gramatycznych. Rozwinięcie i używanie nowego słownictwa na poziomie B2+. Nabycie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życia codziennego z wykorzystaniem odpowiednich funkcji językowych.

Planowane efekty kształcenia:

Posługiwanie się słownictwem na poziomie B2+. Uporządkowanie i powtórka struktur gramatycznych na poziomie B2. Podniesienie płynności i kompetencji językowej, a co za tym idzie większej pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.

Metody pracy:

Praca z podręcznikiem uzupełniona o krótkie filmy, artykuły i materiały związane z tematyką zajęć. Dyskusje w grupie i w parach. Ćwiczenia gramatyczne w celu zautomatyzowania powtarzanych struktur.

Forma zaliczenia końcowego:

Test przerabianego materiału.

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 46

Napisz e-mail: angielski@amu.edu.pl