Nazwa kursu:      

English Meeting (Kurs języka angielskiego ogólnego B1)

Prowadzący:

mgr Danuta Furszpaniak

Adres mailowy:

dfurszp@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:                      

Stacjonarna, w siedzibie Studium Językowego UAM

Język zajęć:                    

język polski i angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B1

Podręcznik:

Christina Latham-Koenig English File Intermediate 4th Edition lub inny tytuł uzgodniony z grupą

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

Wtorek godz. 16.45-18.15

Planowany początek kursu: 18 października

Tematyka kursu: język angielski ogólny na poziomie B1 z uwzględnieniem sugestii i preferencji jego uczestników dotyczących rozwoju sprawności językowych.

Cele kursu:

Planowane efekty kształcenia:

Student:

Metody pracy:

Metoda komunikacyjna na podstawie materiałów w formie papierowej i cyfrowej oferowanych przez autora podręcznika oraz materiałów dodatkowych przygotowanych przez nauczyciela.

- Praca z tekstem drukowanym i nagranym

- Burza mózgów

- Analiza przypadków

- Dyskusja

- Gra dydaktyczna/symulacja

Forma zaliczenia końcowego:

Quiz obejmujący czytanie tekstu podobnego pod względem leksykalnym do omawianego na zajęciach, słownictwo oraz gramatykę.

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 46

Napisz e-mail: angielski@amu.edu.pl