Nazwa kursu:

A1 kontynuacja po 30h

Prowadzący:

mgr Roman Nadzieja

Adres mailowy:

nadzieja@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30 h (jedna lekcja to 45 minut)

Forma zajęć:

online na platformie Microsoft Teams

Język zajęć:

polski/francuski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

Niewielka znajomość języka

Podręcznik:

przygotowane przez prowadzącego materiały autentyczne
i wybrane elementy z podręczników

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

środa 19.15-20.45

początek kursu: 19 października 2022 r.

Tematyka kursu:

Przedstawianie się i zwroty grzecznościowe.

Proste rozmowy w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.

Ćwiczenia z zakresu struktury języka (wymowa oraz słownictwo i konstrukcje gramatyczne na poziomie początkującym).

Cele kursu:

Rozwinięcie podstawowych umiejętności w czytaniu, mówieniu, słuchaniu i pisaniu w języku francuskim.

Planowane efekty kształcenia:

Uczestnik kursu rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych, zna i stosuje podstawowe zasady wymowy.

Metody pracy:

Ćwiczenia w zastosowaniu przedstawionego uprzednio materiału językowego.

Forma zaliczenia końcowego:

Test (FORMS)

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 46

Napisz e-mail: francuski@amu.edu.pl