Nazwa kursu:      

Język francuski, poziom średnio zaawansowany

(A2+/ B1) – kontynuacja

Prowadzący:

dr Hanna Wiczyńska

Adres mailowy:

annah@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h/semestr (1 godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:                      

lektorat - zajęcia online na platformie MS Teams

Język zajęć:                    

j. francuski / j. polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

A2 ( ok. 180 godzinach nauki)

Podręcznik :

Scénario 2 (wyd. Hachette, moduły: 4 i 5 ), materiały dodatkowe dostarczane przez lektora

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

środy, godzina 18.00-19.30

planowany początek kursu: 19 października

Tematyka kursu:  

język francuski ogólny

Cele kursu:

- rozwijanie sprawności językowych receptywnych i produktywnych: mówienia, czytania, pisania i słuchania na poziomie A2+/B1

- opanowanie adekwatnego zakresu słownictwa zgodnie z podręcznikiem (zwroty, struktury językowe na poziomie A2+/B1),

- poszerzanie wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązaniu i podtrzymaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego, adekwatnie do poziomu biegłości językowej,

- zaznajomienie się z istotnymi elementami kultury krajów francuskojęzycznych.

Planowane efekty kształcenia:

- umiejętność użycia w mowie i piśmie słownictwa z zakresów tematycznych zgodnych z tematyką podejmowaną w podręczniku, takich jak: edukacja, ekologia, podróże, kuchnia, książki, film, piosenka, sport, praca, przygoda,

- umiejętność spontanicznego reagowania stosownie do sytuacji komunikacyjnej: wyrażanie emocji, odczuć, opinii, użycie stosownej argumentacji,

- umiejętność stosowania w mowie i w piśmie czasów i konstrukcji gramatycznych adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej na poziomie A2+/B1,

- rozumienie tekstów pisanych i nagrań o tematyce ogólnej zgodnych z zainteresowaniami i adekwatnym zakresem leksykalno-gramatycznym na poziomie A2+/B1 ,

- umiejętność zredagowania wypowiedzi pisemnych: maila, listu, informacji, notatki reklamującej produkt, krótkiego streszczenia zgodnie ze swoim obszarem zainteresowań.

Metody/techniki pracy:

- elementy metod : komunikacyjnej, audiolingwalnej (ALM), gramatyczno-tłumaczeniowej,

- aktywne słuchanie/czytanie, interakcje/ dialogi, uzupełnianie luk, redagowanie tekstów wg podanych schematów,

- mnemotechniki, wizualizacje, quizy, skojarzenia, zagadki, ciekawostki językowe, wykorzystanie rymu/rytmu, piosenki, materiałów audiowizualnych.

Forma zaliczenia końcowego:

- udział/aktywność w zajęciach (wypowiedzi ustne, quizy, testy, tłumaczenia),

- praca własna (zadania domowe, wypowiedzi pisemne, testy, tłumaczenia).

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 46

Napisz e-mail: francuski@amu.edu.pl