Nazwa kursu:      

A1+

Kurs przeznaczony dla osób z niewielką znajomością języka lub takich, które uczyły się języka francuskiego w przeszłości (np. w szkole lub we własnym zakresie), miały dłuższą przerwę w nauce i chciałyby powtórzyć/utrwalić podstawy (“fałszywi debiutanci”:-).

Prowadzący:

dr Hanna Wiczyńska

Adres mailowy:

annah@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30/semestr

Forma zajęć:

lektorat - zajęcia stacjonarne w siedzibie Studium Językowego UAM

Język zajęć:

j. francuski, j. polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

Zapraszamy osoby z umiejętnością czytania w języku francuskim i władające podstawowym słownictwem pozwalającym przedstawić się, nazwać niektóre przedmioty z otoczenia, sformułować proste pytania o samopoczucie, drogę, miejsce zamieszkania, wiek itp.

Podręcznik :

Scénario 1 (wyd. Hachette, od modułu 2)

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

czwartki, g. 16.30-18.00

Planowany początek kursu: 20 października

Tematyka kursu:  

język francuski ogólny

Cele kursu:

- rozwijanie sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania i słuchania na poziomie A1+,

- opanowanie adekwatnego słownictwa, zgodnie z zakresem językowym przewidzianym w podręczniku (zwrotów, struktur językowych na poziomie A1+ ),

- nabycie wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązaniu i podtrzymaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego,

- zaznajomienie się z istotnymi elementami kultury krajów francuskojęzycznych.

Planowane efekty kształcenia:

- nabycie/odświeżenie umiejętności formułowania pytań, budowania odpowiedzi/reagowania stosownie do sytuacji komunikacyjnej (pytanie o drogę, samopoczucie, zainteresowania, upodobania, udzielenie informacji o sobie, miejscu zamieszkania, zawodzie, pasjach, wyrażanie zgody/odmowy, udzielanie prostych informacji), redagowania prostych wypowiedzi z zakresu życia codziennego, dotyczących np.: miejsca zamieszkania, rozkładu dnia, sposobu spędzania czasu wolnego, cech rzeczy, opisu osób (wygląd, charakter),

-  nabycie/odświeżenie umiejętności stosowania w mowie i w piśmie konstrukcji gramatycznych adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,

-  umiejętność rozumienia tekstów pisanych i nagrań o tematyce ogólnej na poziomie A1+,

- umiejętność redagowania prostych tekstów (maile, krótkie listy nieformalne, kartki pocztowe).

Metody/techniki pracy:

- elementy metod : komunikacyjnej, audiolingwalnej (ALM), gramatyczno-tłumaczeniowej,

- aktywne słuchanie/czytanie, interakcje/ dialogi, uzupełnianie luk, redagowanie tekstów wg podanych schematów,

- mnemotechniki, wizualizacje, quizy, skojarzenia, zagadki, ciekawostki językowe, wykorzystanie rymu/rytmu, piosenki, materiałów audiowizualnych,

Forma zaliczenia końcowego:

- udział/aktywność w zajęciach (wypowiedzi ustne, quizy, testy, tłumaczenia),

- praca własna (zadania domowe/ wypowiedzi pisemne/ testy, tłumaczenia).

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 46

Napisz e-mail: francuski@amu.edu.pl