Nazwa kursu:      

A2 - nowa grupa

Prowadzący:

dr Hanna Wiczyńska

Adres mailowy:

annah@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30/semestr

Forma zajęć:

lektorat - zajęcia stacjonarne w siedzibie Studium Językowego UAM

Język zajęć:

j. francuski / j. polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

A1+

Zapraszamy osoby mające opanowane podstawy języka francuskiego (znajomość czasowników regularnych i nieregularnych, podstawowych czasów i konstrukcji leksykalno-gramatycznych, po ok. 120 godzinach nauki).

Podręcznik*:

Scénario 2 (wyd. Hachette, poziom A2/ B1)

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

czwartki, g. 18.15-19.45

Planowany początek kursu: 20 października

Tematyka kursu:  

język francuski ogólny

Cele kursu:

- rozwijanie sprawności językowych receptywnych i produktywnych: mówienia, czytania, pisania i słuchania na poziomie A2,

- opanowanie adekwatnego słownictwa zgodnie z zakresem językowym przewidzianym w podręczniku (zwrotów, struktur językowych na poziomie A2),

- nabycie wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązaniu i podtrzymaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego,

- zaznajomienie się z istotnymi elementami kultury krajów francuskojęzycznych.

Planowane efekty kształcenia:

- umiejętność formułowania pytań, budowania odpowiedzi, reagowania stosownie do sytuacji komunikacyjnej (pytania/reakcje związane z potrzebami życia codziennego, zainteresowaniami, udzielaniem informacji o sobie i innych, wyrażaniem, propozycji/zgody/odmowy/zdziwienia/ niezadowolenia),

- umiejętność redagowania prostych wypowiedzi z zakresu życia codziennego, dotyczących: wakacji, wspomnień z dzieciństwa, opisu miejsca zamieszkania, rozkładu dnia, sposobu spędzania czasu wolnego, planów na przyszłość,

- umiejętność stosowania w mowie i w piśmie czasów i konstrukcji gramatycznych adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej w zakresie przewidzianym przedmiotem,

- umiejętność prowadzenia prostej rozmowy na tematy związane z życiem codziennym, zgodne z obszarem zainteresowań (przy założeniu, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy),

- rozumienie tekstów pisanych i nagrań o tematyce ogólnej na poziomie A2 pod względem leksykalnym, gramatycznym i pragmatycznym,

- rozumienie zwrotów i często używanych wyrażeń dotyczących życia codziennego, zainteresowań, rodziny, zakupów, otoczenia i pracy)

Metody/techniki pracy:

- elementy metod: audiolingwalnej (ALM), gramatyczno-tłumaczeniowej, komunikacyjnej,

- aktywne słuchanie/czytanie, interakcje/ dialogi, uzupełnianie luk, redagowanie tekstów wg podanych schematów,

- mnemotechniki, wizualizacje, quizy, skojarzenia, zagadki, ciekawostki językowe, wykorzystanie rymu/rytmu, piosenki, materiałów audiowizualnych,

Forma zaliczenia końcowego:

- udział/aktywność w zajęciach (wypowiedzi ustne, quizy, testy, tłumaczenia),

- praca własna (zadania domowe/ wypowiedzi pisemne/ testy, tłumaczenia).

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 46

Napisz e-mail: francuski@amu.edu.pl