Język migowy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na semestr zimowy 2023/2024
zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 80

Napisz e-mail: niemuni@amu.edu.pl

Nazwa kursu:

Kurs języka migowego

Prowadzący:

mgr Joanna Nehring

Adres mailowy:

jnehring@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h

Forma zajęć:

stacjonarnie

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

Środa 18.00-19.30

Tematyka

Daktylografia-alfabet Polskiego Języka Migowego i liczebniki główne i porządkowe.

Gramatyka PJM oraz podstawowe zwroty z zakresu pierwszego kontaktu.

Cele kursu

-poznanie zagadnień z zakresu Kultury Głuchych oraz potrzeb komunikacyjnych
z uwzględnieniem zagadnień prawnych, edukacyjnych, medycznych, Savoir-vivre. Analiza zjawiska jakim jest AUDYZM,

-poznanie podstaw wiedzy o polskim języku migowym (PJM) i jego zastosowaniu
w kontaktach z osobami G/głuchymi,

-rozwinięcie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi, porządkowymi i inkorporowanymi,

-opanowanie podstawowych znaków pojęciowych języka migowego z zakresu pierwszego kontaktu,

-podstawy gramatyki polskiego języka migowego (przestrzeń migowa, mimika, liczebniki inkorporowane, klasyfikatory, czasy, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe i kierunkowe, budowa zdań),

-przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników, aplikacji mobilnej MIGAJ Z NAMI: PJM.

Planowane efekty kształcenia

-słuchacz/-ka zna znaki datylograficzne  potrafi je poprawnie zastosować,

-zna podstawowe zwroty z zakresu pierwszego kontaktu,

-zna reguły gramatyczne objęte programem i potrafi je zastosować,

-umie pracować w zespole, dokonuje modyfikacji wypowiedzi zgodnie z otrzymanymi wskazówkami,

-rozumie i potrafi sformułować wypowiedź związaną z pierwszym kontaktem

z zastosowaniem poznanego słownictwa i struktur gramatycznych.

Metody pracy

Praca indywidualna, praca w parach i grupach

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł