Online A1.2 Pawlicka

Nazwa kursu:

Język niemiecki A1.2 (po 60h nauki)

Prowadzący:

Aurelia Pawlicka

Adres mailowy:

pawlicka@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h/ semestr

Forma zajęć:

Online MT

Język zajęć:

Niemiecki i polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

Ukończony poziom A1.1 czyli ok. 60h nauki

Podręcznik:

Schritt für Schritt in Alltag und Beruf A1.2, wyd. Hueber

Termin/godzina zajęć:

Poniedziałek 18:45- 20:15

Tematyka kursu:

Tematy z życia codziennego dotyczące:

- zawodu, wykształcenia i miejsca pracy

- procedur w urzędach, wypełniania formularzy, zasad ruchu drogowego

- zdrowia, wizyty u lekarza, zwolnienia lekarskiego

- orientacji w mieści, środków komunikacji publicznej

Na podstawie tych tematów zostają wprowadzone następujące zagadnienia gramatyczne:

- przyimki : miejsca , czasu i sposobu

- czas przeszły Präteritum czasowników „haben”, „sein”

- czasowniki modalne „ müssen“, „dürfen“, „sollen”

- tryb rozkazujący

- zaimek dzierżawczy

Cele kursu:

- zdobycie umiejętności komunikacyjnych w/w wymienionych tematach na czterech płaszczyznach językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, pisania

- zdobycie ogólnej wiedzy w wybranych zagadnieniach dotyczącej krajów niemiecko- języcznych

Metody i techniki pracy:

-zajęcia w plenum z wykorzystaniem podręcznika elektronicznego

- zajęcia w grupach z wykorzystaniem funkcji MT „breakout rooms”

- zastosowanie platform internetowych Wordwall, Kahoot, Padlet

- metoda lekcji odwróconej (kursant  wcześniej zapoznaje się z materiałem audio lub video, który stanowi punkt wyjścia do nowej lekcji)

Forma zaliczenia końcowego:

Gramatyczno-leksykalny test końcowy w formie pisemnej (online)

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy, że klikniesz poniżej:

zapisz sięW razie pytań zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Zadzwoń do nas: 61 829 29 80

Napisz e-mail: niemuni@amu.edu.pl