Nazwa kursu:

Kurs języka norweskiego od podstaw

Prowadzący:

mgr Monika Drewniak

Adres mailowy:

monikadrewniak@outlook.com

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online; platforma Teams

Język zajęć:

norweski, polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

brak lub poziom początkujacy A1

Podręcznik:

Ny i Norge. 2012. G. Manne, G. Kaurin; På vei. 2012. E. Ellingsen, K. Mac Donald oraz fragmentych innych podręczników na adekwatnym poziomie

Termin/godzina zajęć:

poniedziałek, godz. 19:00-20:30

Tematyka kursu:

nauka języka norweskiego od podstaw

Cele kursu:

wyposażenie uczestników kursu w umiejętność posługiwania się i porozumiewania się w języku norweskim na poziomie podstawowym, w sytuacjach życia codziennego; zapoznanie kursantów z kulturą norweską

rozumienie ze słuchu – umiejętność rozumienia dialogów w języku norweskim

umiejętność poprawnego pisania w języku norweskim – pisanie krótkich tekstów, e-maili oraz krótkich wiadomości – sms istotnych w realizacji zobowiązań zawodowych, towarzyskich lub prywatnych;

Planowane efekty kształcenia:

- rozumienie: uczestnicy potrafią rozumieć najczęściej stosowane zwroty, wyrażenia, słowa obecne w przestrzeni publicznej; potrafią zrozumieć kontekst znaczeniowy i kulturowy

- mówienie: uczestnicy potrafią brać udział w rozmowie w przestrzeni publicznej – odpowiadać i pytać, w poprawnej formie znaczeniowej i gramatycznej, w zakresie tematów w znanych, powszechnych i istotnych w przestrzeni publicznej (tematyka związana z rodziną, miejscem zamieszkania, hobby, sport, zakupy, pory roku, zdrowie i praca); potrafią w zadawalających stopniu uczestniczyć w rozmowie, wyrażając swoją opinię/ocenę, aktywnie (nawet przy minimalnym zagadnieniu rozumienia) uczestniczyć w debacie towarzyskiej;

- pisanie: uczestnicy potrafią, w krótkiej lub dłuższej formie, zredagować proste teksty (e-mail towarzyski, formularz zatrudnienia / w firmie, pozdrowienia towarzyskie).

Metody pracy:

praca z grupą

praca w grupach kilkuosobowych

praca w parach

praca indywidualna


Techniki pracy:

słuchanie – materiały audiowizualne dostępne w Internecie oraz z zasobów własnych (reklamy, klipy muzyczne, krótkie pogramy, fragmenty reportaży, nagrań); nagrania kompatybilne z treścią podręcznika i ćwiczeń;

mówienie – krótkie słowne formy aktywności lingwistycznej uczestników, dialogi pomiędzy uczestnikami oraz prowadzącym, aranżowanie i odgrywanie określonych „ról” w celu wykazania szybkich reakcji lingwistycznych oraz znajomości kultury norweskiej; opisywanie obrazków, nazywanie aktywności;

pisanie – ćwiczenia pisemne dotyczące czytanych tekstów, artykuły prasowe oraz teksty dostępne w Internecie, gry towarzyskie wykorzystujące znajomość gramatyki i zasobów słownych języka norweskiego. Sprawdzanie zdobytej wiedzy przez krótkie quizy internetowe dla całej grupy.

Forma zaliczenia końcowego:

prace zaliczeniowe w trakcie trwania kursu

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 80

Napisz e-mail: niemuni@amu.edu.pl