A0 Siekierska

Nazwa kursu:

Język polski jako obcy, grupa początkująca A0

Prowadzący:

dr Marta Siekierska

Adres mailowy:

msiekierska@interia.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams / stacjonarnie*

*niepotrzebne skreślić

Język zajęć:

polski, języki pomocnicze: angielski/ rosyjski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

Brak wymogów wstępnych

Podręcznik:

Hurra + materiały dostarczane przez prowadzącego

Termin/godzina zajęć:

Czwartki 18.00 – do potwierdzenia

Tematyka kursu: Kurs kierowany jest do wszystkich osób, które chciałyby nauczyć się podstaw języka polskiego.

Cele kursu: Opanowanie języka polskiego w stopniu podstawowym, na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na kolejnych poziomach.

Planowane efekty kształcenia: Słuchacz przy pomocy prostych struktur potrafi udzielić informacji na temat swojego pochodzenia, rodziny i zainteresowań. Potrafi formułować proste pytania i opisywać swoje otoczenie. Wie jak w bardzo prosty sposób wyrazić swoje potrzeby życia codziennego.

Metody pracy:

Metoda bezpośrednia

Techniki pracy:

Forma zaliczenia końcowego: zaliczenie pisemne w oparciu o przerobiony materiał

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się