Nazwa kursu:

Język polski dla obcokrajowców. Przygotowanie do egzaminu B1

Prowadzący:

Marta Siekierska

Adres mailowy:

Ms71124@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Zajęcia online

Język zajęć:

Polski, języki pomocniczne: angielski, rosyjski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

A2

Podręcznik:

materiały z różnych podręczników dostarczone przez prowadzącą

Termin/godzina zajęć:

Wtorki 18.15-19.45

Tematyka kursu:

Kurs dla obcokrajowców,  którzy planują przystąpić do państwowego egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B1.

Cele kursu:

Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego.

Planowane efekty kształcenia:

Znajomość zwrotów i struktur wymaganych na poziomie B1 ESOKJ. Przyswojenie minimum leksykalnego. Umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych na określone tematy

Metody pracy:

Metoda bezpośrednia

Techniki pracy:

Forma zaliczenia :

Zaliczenie końcowe: test pisemny oraz odpowiedź ustna

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się