Nazwa kursu:

język rosyjski ogólny. Poziom A1/A2.

KONTYNUACJA po 60 godzinach kursu

+

dla osób, które uczyły się rosyjskiego i chciałyby utrwalić i poszerzyć swoje umiejętności.

Prowadzący:

mgr Małgorzata Frąckowiak

Adres mailowy:

mfrack@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

różnorodne formy nastawione na wyrobienie i utrwalenie wszystkich kompetencji komunikacyjnych

Język zajęć:

rosyjski i polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

1.dla osób, które kontynuują naukę po 60 godzinach: materiał przerabiany na zajęciach;

2. osoby, które dołączą do zespołu:

a. umiejętność czytania i pisania po rosyjsku;

b. orientacja w zakresie użycia podstawowych kategorii gramatycznych w ich ujęciu komunikacyjnym;

c.    znajomość leksyki z zakresu sytuacji życia codziennego.

Podręcznik:

1.   Wrzesińska Anna, От А до Я. Kurs języka rosyjskiego.1. Dla osób dorosłych rozpoczynających naukę od podstaw. A1/A2. : rozdziały: 4 (Работа), 7 (Повседневная жизнь), 8 + powtórzenie wybranych zagadnień z pozostałych rozdziałów;

2.   Wrzesińska Anna, От А до Я. Kurs języka rosyjskiego. Dla osób dorosłych kontynuujących naukę na poziomie A2/B1: wybrane zagadnienia – jeżeli zdążymy.

+ autorskie materiały wykładowcy, opierające się w  dużej mierze na autentycznych tekstach.

Termin/godzina zajęć:

czwartek, godz. 18.00- 19.30, s. 312 STACJONARNIE

Tematyka kursu:

  1. problemy życia codziennego ( obwiązki domowe, praca i odpoczynek);
  2. zdrowie, zdrowy styl życia, choroby
  3. człowiek – charakter i jego potrzeby, interakcje międzyludzkie;
  4. odniesienie się do autentycznych aktualnych problemów;
  5. zagadnienia gramatyczne, istotne dla sprawności komunikacyjnej, odpowiadające poziomowi A1/ A2.

Cele kursu:

powtórzenie, utrwalenie i rozwijanie sprawności językowych na poziomie A1/A2 umożliwiające komunikowanie się w różnorodnych sytuacjach,  z uwzględnieniem sytuacji oficjalnych  związanych z pracą zawodową.

Planowane efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu kursant:

  1. zna i wykorzystuje struktury językowe niezbędne dla komunikowania się w określonych sferach życia na poziomie A1/ A2;
  2. wyczuwa aspekt kulturowy obszaru rosyjskojęzycznego w jego językowych przejawach.

Metody pracy:

nastawione na realizację podejścia komunikacyjnego

Techniki pracy:

różnorodne ćwiczenia i zadania nastawione na rozwijanie poszczególnych sprawności językowych z naciskiem na ich komunikacyjne znaczenie.

Forma zaliczenia końcowego:

na podstawie uczestnictwa w zajęciach

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 80

Napisz e-mail: niemuni@amu.edu.pl