Nazwa kursu:

Język włoski dla początkujących

Prowadzący:

Magdalena Jeżewska

Adres mailowy:

magje@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

Polski/włoski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

Brak wymagań

Podręcznik:

Nuovo Progetto Italiano (starsza wersja)

Termin/godzina zajęć:

środa godz. 16:30 - 18:00/ Planowany początek kursu: 17 października

Tematyka kursu:

Kurs ogólny: wymowa, alfabet; rodzajnik, rzeczownik, przymiotnik, liczba; czas teraźniejszy regularny i nieregularny, podstawy przyimków, liczby, godziny; umiejętność przedstawienia się, opowiedzenia o sobie, o kimś, czas wolny, rozkład dnia, mieszkanie;

Cele kursu:

Opanowanie podstaw języka włoskiego w zakresie czytania, pisania, mówienia i umiejętności porozumienia się w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego.

Planowane efekty kształcenia*:

Po zakończeniu zajęć kursant:

-zna zasady czytania i pisania w języku włoskim;

-zna rodzajniki, rzeczowniki, przymiotniki, liczbę, rodzaj i stosuje je w wypowiedziach;

-potrafi odmienić czasowniki regularne i nieregularne oraz zastosować je w wypowiedziach;

-zna podstawowe formy przyimków i umie je zastosować;

-liczy do 1000;

-potrafi opowiedzieć o sobie oraz o kimś;

-umie opisać swoje miejsce zamieszkania;

-opowiada o swoich codziennych czynnościach i czasie wolnym stosując przysłówki częstotliwości

* ilość zrealizowanego materiału i efekty zależą od pracy danej grupy

Metody pracy:

Praca z tekstem – rozumienie tekstu słuchanego i czytanego;

Konwersacje – wypowiedzi na zadany temat,

Konwersacje – pytanie/odpowiedź

Techniki pracy:

Metoda ćwiczeniowa – wspólna analiza materiału gramatycznego oraz wykonanych ćwiczeń;

Wspólne ćwiczenia online;

Demonstracje prostych filmików;

Forma zaliczenia końcowego:

Testy po każdym dziale

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 80

Napisz e-mail: niemuni@amu.edu.pl