Nazwa kursu:

Język włoski dla początkujących_A1

Prowadzący:

mgr Robert Majchrzak

Adres mailowy:

r.majch@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Stacjonarna_Collegium Heliodori Święcicki 6

Język zajęć:

polski, włoski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

Brak

Podręcznik:

L’italiano all’universita

Termin/godzina zajęć:

Poniedziałek godz. 17:00 – 18:30

Tematyka kursu: Przedstawienie się (wiek, narodowość, miejsce zamieszkania, zawód) oraz podstawowe zwroty grzecznościowe. Prowadzenie rozmów w typowych sytuacjach (bar, restauracja, opis dnia, czas wolny, moje miasto). Ćwiczenia z gramatyki oraz z wymowy.

Cele kursu: Celem zajęć jest rozwijanie czterech sprawności językowych – słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, jak również zapoznanie uczestników z zagadnieniami gramatycznymi na poziomie podstawowym.

Planowane efekty kształcenia: Uczestnik zna zasady wymowy oraz podstawowe zwroty dotyczące dnia codziennego, potrafi porozumiewać się w typowych sytuacjach komunikacyjnych, rozumie podstawowe teksty z życia codziennego.

Metody pracy: Podczas zajęć zostaną wykorzystane teksty oraz ćwiczenia z książki L’italiano all’universita oraz materiały opracowane na potrzeby zajęć.

Techniki pracy: Słuchanie dialogów oraz krótkich opowiadań, przygotowywanie przez uczestników wypowiedzi na dany temat oraz układanie dialogów, a także liczne ćwiczenia z gramatyki.

Forma zaliczenia końcowego:

Prace zaliczeniowe – krótkie testy

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się