Nazwa kursu:

Język włoski A1_kontynuacja po 60h nauki

Prowadzący:

Magdalena Jeżewska

Adres mailowy:

magje@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams

Język zajęć:

Polski/włoski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

Czasy: teraźniejszy i przeszły passato prossimo

Przyimki ściągnięte i niewłaściwe

Czasowniki nieregularne, posiłkowe i modalne

Słownictwo: mieszkanie, sprzęty, miasto, ulica, środki transportu, mój dzień, czas wolny w czasie przeszłym, tradycje baru włoskiego (zamawianie)

Podręcznik:

Nuovo Progetto Italiano (starsza wersja) od jednostki 5

Termin/godzina zajęć:

środa godz. 18:15 - 19:45/ Planowany początek kursu: 17 października

Tematyka kursu:

Gramatyka: czas przyszły prosty (futuro semplice), zaimki dzierżawcze – kontynuacja;

Słownictwo: pogoda, dworzec, rodzaje pociągów, bilety, hotel, rezerwacja, reklamacja, restauracja, menu, potrawy kuchni włoskiej, posiłki;

Cele kursu:

- Opanowanie podstaw języka włoskiego w zakresie umiejętności porozumienia się w  podstawowych sytuacjach życia codziennego na poziomie A2.

- Opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur językowych na poziomie A2.

- Opanowanie zagadnień gramatycznych na poziomie A2

Planowane efekty kształcenia*:

Po zakończeniu zajęć kursant:

-opowiada o swoich przyszłych planach stosując czas przyszły prosty (futuro semplice)

-rozmawia o pogodzie oraz potrafi zrozumieć prostą prognozę.

-przeprowadza dialog na dworcu/w kasie, potrafi zapytać o pociąg, kupić bilet

-potrafi zarezerwować pokój w hotelu, zrozumieć prosty tekst opisujący hotel, złożyć reklamację.

-potrafi zarezerwować stolik w restauracji na dany termin. Korzysta z włoskiego menu, zna nazwy potraw, umie poprosić o radę i zapytać o potrawę. Potrafi zamówić i wyrazić swoje preferencje kulinarne.

-umie opowiedzieć (napisać) o swoich posiłkach.

-potrafi porównać na podstawie tekstu zwyczaje żywieniowe w Polsce i we Włoszech oraz na świecie.

-opowiada o swojej rodzinie stosując zaimki dzierżawcze.

* ilość zrealizowanego materiału i efekty zależą od pracy danej grupy

Metody pracy:

Praca z tekstem – rozumienie tekstu słuchanego i czytanego;

Konwersacje – wypowiedzi na zadany temat,

Konwersacje – pytanie/odpowiedź

Techniki pracy:

Metoda ćwiczeniowa – wspólna analiza materiału gramatycznego oraz wykonanych ćwiczeń;

Wspólne ćwiczenia online;

Demonstracje prostych filmików;

Forma zaliczenia końcowego:

Testy po każdej jednostce

Cennik semestralnych kursów językowych z języka ogólnego

liczba godzin w semestrze

grupa 5 osobowa

grupa 6 osobowa

grupa 7-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

840 zł

740 zł

640 zł

510 zł

Aby zapisać się na kurs wystarczy kliknąć poniżej

zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 80

Napisz e-mail: niemuni@amu.edu.pl