Dokształcające kursy językowe dla pracowników Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

w zakresie treści i umiejętności związanych z obowiązkami służbowymi

prowadzone przez Studium Językowe UAM

Kursy językowe dedykowane pracownikom Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji językowych pracowników naszej uczelni w zakresie treści i umiejętności związanych z obowiązkami służbowymi.

Studium Językowe UAM zamieszcza na stronie sj.amu.edu.pl/odpłatne kursy językowe ofertę kursów językowych w danym semestrze danego roku akademickiego, zawierającą szczegółowy opis kursu oraz informacje odnośnie terminu i trybu/miejsca zajęć. Istnieje również możliwość zamówienia kursu językowego przez wydział/jednostkę. W oparciu o przesłane zamówienie Studium przygotowuje ofertę takiego kursu.

Pracownik zapoznaje się z OFERTĄ, cennikiem oraz dokumentami odpłatnych kursów językowych zamieszczonymi na stronie Studium, następnie zapisuje się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do wybranej przez siebie grupy językowej. Płatność za kurs językowy dokonywana jest w momencie, gdy pracownik otrzyma od Studium Językowego UAM informację, że została zebrana wymagana liczba osób do uruchomienia kursu.

Szczegółowe informacje odnośnie kursów językowych w danym roku akademickim pracownik może uzyskać telefonicznie lub mailowo:

Kursy języka angielskiego: tel. 61 829 29 46, e-mail: angielski@amu.edu.pl

Kursy języka francuskiego: tel. 61 829 29 46, e-mail: francuski@amu.edu.pl

Kursy z pozostałych języków: tel. 61 829 29 80, e-mail: niemuni@amu.edu.plZasady i tryb finansowania kosztów związanych z kształceniem pracowników UAM reguluje:
Zarządzenie nr 321/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z dnia 18 maja 2023 roku;
Zarządzenie nr 360/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 321/2022/2023 z dnia 18 maja 2023 roku.

O ostatecznej wysokości zwrotu lub finansowania kosztów związanych z kształceniem pracowników UAM decyduje odpowiednio prorektor właściwy ds. kadr lub kanclerz.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów języka angielskiego dla pracowników administracyjnych

london

Zapraszamy również na kursy języka ogólnego