Lektorat dla studentów z niepełnosprawnościami oraz o dodatkowych potrzebach edukacyjnych

Lektoraty dla studentów z niepełnosprawnościami oraz o dodatkowych potrzebach edukacyjnych (np. studenci z trudnościami natury poznawczej, społecznej, psychicznej)

Zasady funkcjonowania lektoratów dla studentów z niepełnosprawnościami i o dodatkowych potrzebach edukacyjnych 

1. Zajęcia lektoratowe  na studiach I stopnia oraz studiach jednolitych magisterskich  rozpoczynają się po konsultacji i na wniosek Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami .

2. Studentom z dysfunkcją słuchu i wzroku przysługuje podwójny wymiar godzin:

  • na studiach I stopnia - 300 godzin przez 5 semestrów; przysługuje wówczas 10 punktów ECTS,
  • na studiach jednolitych magisterskich - 420godzin przez 7 semestrów; przysługuje wówczas 14 punktów ECTS,
  • na studiach II stopnia - 120godzin; przysługują wówczas 4 punkty ECTS

3. W przypadku studentów o dodatkowych potrzebach edukacyjnych możliwe jest zwiększenie liczby godzin lektoratu i uzyskanie skierowania na odbywanie zajęć z języka obcego w trybie indywidualnym lub w małych grupach na wniosek Psychologicznego Konsultanta ds. trudności w procesie studiowania dla studentów UAM, mgr Szymona Hejmanowskiego. 

4. Lektorat kończy się egzaminem z języka obcego na poziomie B2 z uwzględnieniem specjalnych potrzeb wynikających z różnych rodzajów niepełnosprawności studentów.

5. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogą ubiegać się o wsparcie na egzaminie certyfikacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Rektora. W tym celu zobowiązane są zgłosić ten fakt w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami co najmniej 4 tygodnie przed początkiem sesji egzaminacyjnej.

Lektoraty języka angielskiego dla studentów z problemami słuchu i wzroku 

W Studium Językowym UAM funkcjonuje Multimedialna Pracownia Nauki Języków Obcych dla studentów niesłyszących i niedosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami. Pracownia znajduje się w salach 24i 24a na parterze  w budynku Collegium Heliodori, ul. Grunwaldzka 6.

Co oferujemy?

  • zajęcia w małych grupach (max. 4 osoby) lub indywidualnie,
  • indywidualne podejście do każdego studenta,
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów,
  • metody dostosowane do  potrzeb naszych studentów,
  • możliwość zajęć z tłumaczem języka migowego,
  • sale multimedialne z pętlą indukcyjną.

Jak zapisać się na lektoraty?

W celu zapisania się na lektorat z języka obcego należy zgłosić się do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami: 

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

ul. Grunwaldzka 6 pok.114

60-780 Poznań

e-mail: bon@amu.edu.pl

tel. 61 829 20 55

Informacji udzielają również lektorki i sekretariat Studium Językowego UAM: 

mgr Anna Nabiałek  annanab@amu.edu.pl

mgr Izabela Komar-Szulczyńska  isabel@amu.edu.pl

mgr Marta Rudnicka  martar@amu.edu.pl

mgr Agnieszka Kuc  akuc@amu.edu.p

mgr Joanna Nehring jnehring@amu.edu.pl

sekretariat Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak

kris.j@amu.edu.pl

tel. 61 829 10 51

Zajęcia w grupie dla studentów niesłyszących wspomaga swoją obecności tłumaczka i lektorka języka migowego, pani mgr Joanna Nehring  jnehring@amu.edu.pl