Szkolenia i konferencje

Międzynarodowe szkolenia i kursy, w których wzięli udział nasi nauczyciele:

Międzynarodowe konferencje, na których prezentowali nasi nauczyciele: