DELF

Egzaminy DELF/DALF

Czym są dyplomy DELF i DALF?

(DELF : Diplôme d’études en langue française /DALF : Diplôme approfondi en langue française)

DELF i DALF to oficjalne certyfikaty wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poświadczają one kompetencje językowe osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka francuskiego w międzynarodowej, sześciostopniowej skali (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ustalonej przez Radę Europy. Są uznawane na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne. Dyplomy DELF i DALF są ważne bezterminowo.

Egzaminy DELF / DALF są przeprowadzane na różnych poziomach i dostosowane do kandydatów w różnym wieku.

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób zdających:

  • DELF Prim – egzamin przeznaczony dla dzieci (w wieku od 8 do 12 lat).
  • DELF Junior - egzamin jest skierowany do młodzieży szkolnej (szkoła podstawowa i średnia). Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka zadań jest bliższa zainteresowaniom młodych ludzi.
  • DELF Tout Public - egzamin przeznaczony dla osób dorosłych.

Studium Językowe UAM jest Centrum Egzaminacyjnym egzaminów

DELF na poziomach A1, A2, B1, B2.

Warunki zdawania egzaminu

Egzaminy DELF i DALF zdawać można niezależnie od siebie, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie. Zdawać je mogą wszyscy, którzy pragną potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego, tak dla celów prywatnych, jak i zawodowych. Kandydat zdawać może nawet kilka egzaminów w trakcie jednej sesji.

Zapisy na egzaminy odbywają się bezpośrednio w Ośrodkach egzaminacyjnych. Cena egzaminu w ośrodkach egzaminacyjnych poza Francją ustalana jest przez Dział Współpracy Kulturalnej Ambasady Francji i Krajową Komisję DELF/DALF.

Struktura egzaminu

DELF / DALF to sześć odrębnych egzaminów, które zdawać można niezależnie od siebie i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Odpowiadają one 6 poziomom Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, od A1 do C2.

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających 4  kompetencje językowe:

1.    rozumienie ze słuchu,

2.    wypowiedź ustna,

3.    rozumienie tekstu pisanego,

4.    wypowiedź pisemna.

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

czas trwania
egzaminu pisemnego

nazwa
jednostki

poziom biegłości językowej

1 h 20

________________

1 h 40

DELF A1

__________________

DELF A2

Użytkownik znający

język
na poziomie podstawowym

1 h 55

DELF B1

Samodzielny użytkownik języka

2 h 30

DELF B2

4 h

DELF C1

Użytkownik znający język na poziomie zaawansowanym

4h30

DELF C2

Więcej informacji o DELF i DALF na stronie France Education International: https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public?langue=fr

Przykładowe testy egzaminacyjne

Przykładowe testy egzaminacyjne DELF : stona France Education International

(otworzyć zakładkę: Exemples de sujets d'examen):

- egzamin A1: https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public/niveau-a1

- egzamin A2:https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public/niveau-a2

- egzamin B1:https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public/niveau-b1?langue=fr

- egzamin B2:https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public/niveau-b2?langue=fr

Jak zapisać się na egzamin ?

Aby dokonać zapisu, należy pobrać stosowny formularz na dole tej strony. Czytelnie wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty (numer konta znajduje się na formularzu) należy odesłać pocztą elektroniczną (francuski@amu.edu.pl).

Terminy najbliższych egzaminów

Listopad 2023: DELF Tout Public / (dorośli)

poziom egzaminu 

dzień, godzina 

zapisy 

DELF TP A1

pon. 13.11. 2023, g. 9.00

18. 09. 2023- 3. 11. 2023

DELF TP A2

pon. 13.11.2023, g. 9.00

18. 09. 2023- 3. 11. 2023

DELF TP B1

wt. 14.11. 2023, g. 9.00

18. 09. 2023- 3. 11. 2023

DELF TP B2

śr. 15.11. 2023, g. 9.00

18. 09. 2023- 3. 11. 2023

Terminy egzaminów 2024

Miejsce egzaminu :

Wszystkie egzaminy odbywają się w siedzibie Studium Językowego UAM w Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Cennik egzaminów w 2023 r.

DELF Junior

A1

 

240 PLN

A2

 

320 PLN

B1

 

420 PLN

B2

 

520 PLN

DELF Junior

(znżka 15 % - w przypadku  grupy  min. 5 osób)

A1

 

204 PLN

A2

 

272 PLN

B1

 

357 PLN

B2

 

442 PLN

DELF Tout Public

A1

 

260 PLN

A2

 

340 PLN

B1

 

460 PLN

B2

 

560 PLN

Cennik egzaminów 2024

Wyniki, zaświadczenia, dyplomy

Wyniki ogłaszane są przez Przewodniczącą Jury France Education International około miesiąc po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Zaświadczenia o zdanym egzaminie (Attestation de réussite) wydawane są po ogłoszeniu wyników egzaminów i przesyłane mailowo na prośbę zainteresowanych.

Dyplomy DELF/DALF (drukowane we Francji) wydawane są po około 4 miesiącach od zakończenDELFia sesji egzaminacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Formularz DELF/DALF 2023ObowiązującyKamil Petryk
DOC
Pobierz DOC Formularz DELF/DALF 2023 (48.0 KB)
Formularz DELF/DALF 2024ObowiązującyKamil Petryk
DOC
Pobierz DOC Formularz DELF/DALF 2024 (49.0 KB)