DELF

Egzaminy DELF/DALF

Czym są dyplomy DELF i DALF?

(DELF : Diplôme d’études en langue française /DALF : Diplôme approfondi en langue française)

DELF i DALF to oficjalne certyfikaty wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poświadczają one kompetencje językowe osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka francuskiego w międzynarodowej, sześciostopniowej skali (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ustalonej przez Radę Europy. Są uznawane na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne. Dyplomy DELF i DALF są ważne bezterminowo.

Egzaminy DELF / DALF są przeprowadzane na różnych poziomach i dostosowane do kandydatów w różnym wieku.

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób zdających:

  • DELF Prim – egzamin przeznaczony dla dzieci (w wieku od 8 do 12 lat).
  • DELF Junior - egzamin jest skierowany do młodzieży szkolnej (szkoła podstawowa i średnia). Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka zadań jest bliższa zainteresowaniom młodych ludzi.
  • DELF Tout Public - egzamin przeznaczony dla osób dorosłych.

Studium Językowe UAM jest Centrum Egzaminacyjnym egzaminów

DELF na poziomach A1, A2, B1, B2.

Warunki zdawania egzaminu

Egzaminy DELF i DALF zdawać można niezależnie od siebie, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie. Zdawać je mogą wszyscy, którzy pragną potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego, tak dla celów prywatnych, jak i zawodowych. Kandydat zdawać może nawet kilka egzaminów w trakcie jednej sesji.

Zapisy na egzaminy odbywają się bezpośrednio w Ośrodkach egzaminacyjnych. Cena egzaminu w ośrodkach egzaminacyjnych poza Francją ustalana jest przez Dział Współpracy Kulturalnej Ambasady Francji i Krajową Komisję DELF/DALF.

Struktura egzaminu

DELF / DALF to sześć odrębnych egzaminów, które zdawać można niezależnie od siebie i z których każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu. Odpowiadają one 6 poziomom Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, od A1 do C2.

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających 4  kompetencje językowe:

1.    rozumienie ze słuchu,

2.    wypowiedź ustna,

3.    rozumienie tekstu pisanego,

4.    wypowiedź pisemna.

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

czas trwania
egzaminu pisemnego

nazwa
jednostki

poziom biegłości językowej

1 h 20

________________

1 h 40

DELF A1

__________________

DELF A2

Użytkownik znający

język
na poziomie podstawowym

1 h 55

DELF B1

Samodzielny użytkownik języka

2 h 30

DELF B2

4 h

DELF C1

Użytkownik znający język na poziomie zaawansowanym

4h30

DELF C2

Więcej informacji o DELF i DALF na stronie France Education International: https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public?langue=fr

Przykładowe testy egzaminacyjne

Przykładowe testy egzaminacyjne DELF : stona France Education International

(otworzyć zakładkę: Exemples de sujets d'examen):

- egzamin A1: https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public/niveau-a1

- egzamin A2:https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public/niveau-a2

- egzamin B1:https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public/niveau-b1?langue=fr

- egzamin B2:https://www.france-education-international.fr/diplome/delf-tout-public/niveau-b2?langue=fr

Jak zapisać się na egzamin ?

Aby dokonać zapisu, należy pobrać stosowny formularz na dole tej strony. Czytelnie wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty (numer konta znajduje się na formularzu) należy odesłać pocztą elektroniczną (francuski@amu.edu.pl).

Terminy egzaminów 2024

Miejsce egzaminu :

Wszystkie egzaminy odbywają się w siedzibie Studium Językowego UAM w Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Cennik egzaminów 2024

Wyniki, zaświadczenia, dyplomy

Wyniki ogłaszane są przez Przewodniczącą Jury France Education International około miesiąc po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Zaświadczenia o zdanym egzaminie (Attestation de réussite) wydawane są po ogłoszeniu wyników egzaminów i przesyłane mailowo na prośbę zainteresowanych.

Dyplomy DELF/DALF (drukowane we Francji) wydawane są po około 4 miesiącach od zakończenDELFia sesji egzaminacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Pobierz ()
Formularz DELF/DALF 2024ObowiązującyKamil Petryk
DOC
Pobierz DOC Formularz DELF/DALF 2024 (49.0 KB)