Informacje techniczne dla kursów online

Zapoznaj się z warunkami, które musisz spełnić, aby wziąć udział w kursie online na MICROSOFT TEAMS.

 • Upewnij się, że masz stabilne połączenie internetowe – warunkiem przystąpienia do zajęć jest posiadanie sprawnego mikrofonu oraz opcjonalnie kamery.
 • Do zajęć najlepiej przestąpić korzystając z komputera stacjonarnego lub laptopa.
 • W przypadku połączenia bezprzewodowego postaraj się o zapewnienie jak najlepszego sygnału sieciowego.
 • Sprawdź, czy na Twoim komputerze prawidłowo działają mikrofon oraz opcjonalnie kamera.
 • Ustaw na komputerze optymalną głośność (nie za cicho, nie za głośno).
 • W czasie, w którym przeprowadzane będą zajęcia zadbaj o dobre warunki akustyczne pomieszczenia, w którym będziesz przebywać (np. o wyeliminowanie odgłosów dochodzących z zewnątrz).
 • Jeżeli masz słabą baterię, podłącz komputer do zasilania sieciowego.
 • Pozamykaj wszystkie zbędne aplikacje, okienka etc., które mogą spowolnić pracę komputera, a nawet „wyrzucić" Cię z zajęć.
 • Upewnij się, że znasz swój login i hasło do usługi Office 365. Zaloguj się do usługi Office 365.
 • Jesteś zobowiązany do zapoznania się z podstawowymi zasadami korzystania
  z Microsoft Teams.
 • Po podaniu adresu mailowego zostaniesz wprowadzony przez lektora / "właściciela zespołu" do zespołu na Microsoft Teams i otrzymasz status „gość" lub „członek", jeśli jesteś aktywny w Intranecie UAM. Osobom o statusie „gość” zalecamy utworzenie konta mailowego z adresem na domenie gmail.
 • Lektor/„właściciel kursu" wysyła do uczestników mail z linkiem i nazwą danego zespołu, na którym będzie prowadzony kurs językowy. Jest to link do zespołu, do którego dostęp na platformie jest cały czas, a nie do spotkania video.
 • Przed rozpoczęciem zajęć odszukujesz w Microsoft Teams dany zespół i krótko poprzez czat zespołowy lub indywidualny na Microsoft Teams informujesz lektora, że wszystko poprawnie działa.
 • Zalecamy zainstalowanie aplikacji Microsoft Teams, a nie korzystanie
  z przeglądarki.
 • Na zajęcia online możesz wejść na trzy sposoby: 1. Ze strony zespołu poprzez kliknięcie ikony „dołącz". 2. Poprzez kliknięcie w link w tak zwanym „zaproszeniu na spotkanie", które lektor wysyła przed rozpoczęciem zajęć na adres mailowy uczestnika. 3. Poprzez „kalendarz" w aplikacji Microsoft Teams, gdzie lektor wcześniej umieszcza datę spotkania.
 • Spotkanie online zawsze otwiera lektor prowadzący, uczestnicy kursu tylko się dołączają.