Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na lektoraty specjalistyczne

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 28 września 2023 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 8 października 2023 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
Wydział Anglistyki – 9.00
Wydział Biologii – 9.30
Wydział Chemii – 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30
Wydział Fizyki – 11.00
Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii
i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.00
Wydział Prawa i Administracji – 13.30
Wydział Teologiczny – 14.00

Wydział Neofilologii – 14.30 – dot. tylko pierwszego roku. Studenci II roku Filologii germańskiej zostaną dodani do tych samych grup przez koordynatora ds. USOS.

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 27 września 2023 r.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany przez Wydział. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii) – kontynuacja lektoratu realizowanego na studiach I stopnia.

Studenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (kierunek: Prawo i Psychologia) otrzymują żeton na lektorat z języka specjalistycznego LEK-SPEC-B2:

- po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu na poziomie B2.2,

- po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu języka specjalistycznego (rejestracja na drugi semestr lektoratu),

- po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu języka ogólnego na podstawie zewnętrznego certyfikatu.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM