Data wydarzenia:

II Uniwersytecki konkurs na najlepszą recenzję w języku angielskim

STUDIUM JĘZYKOWE UAM zaprasza studentów grup lektoratowych z języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego do wzięcia udziału w:

II UNIWERSYTECKIM KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ RECENZJĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Do wygrania są nagrody ufundowane przez Studium Językowe UAM. Prace należy przesyłać do 30.04.2024 r. na adres: bozmor@amu.edu.pl

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w semestrze letnim. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drogą mailową. Szczegółowy regulamin