Data wydarzenia:

Konkurs na najlepszą recenzję w języku angielskim

Studium Językowe UAM zaprasza studentów grup lektoratowych z języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego do wzięcia udziału w I uniwersyteckim konkursie na najlepszą recenzję w języku angielskim.

Do wygrania są nagrody ufundowane przez Studium Językowe UAM. Prace należy przesyłać do 04.04.2023 r. na adres: bozmor@o365.amu.edu.pl

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w semestrze letnim. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drogą mailową.

Szczegółowy regulamin