Nazwa kursu:

Język angielski grupa kształtująca kompetencje językowe na poziomie B2*

Prowadzący:

mgr Marta Rudnicka

Liczba godzin kursu:

30 h (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Online na platformie MS Teams

Język zajęć:

Język angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B1

Podręcznik:

New English File Upper-Intermediate

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

poniedziałek godzina 17:30 – 19:00 MS Teams

*istnieje możliwość odpłatnego przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego UAM

Tematyka kursu:

Kurs jest realizowany w oparciu o podręcznik English File oraz materiały własne prowadzącej.

Cele kursu:

Kurs ma na celu przygotowanie kursantów do egzaminu certyfikacyjnego. W czasie trwania kursu będą wszechstronnie rozwijane te umiejętności językowe, których opanowanie wymagane jest na egzaminie certyfikacyjnym.

Planowane efekty kształcenia:

Kursant potrafi swobodnie wypowiadać się na tematy omawiane w podręczniku, które są podstawą wypowiedzi na egzaminie certyfikacyjnym ustnym. Zna słownictwo i struktury gramatyczne w stopniu umożliwiającym zaliczenie części pisemnej egzaminu certyfikacyjnego. Czyta ze zrozumieniem różnorodne formy i potrafi poprawnie wykonać wymagane zadania.

Metody pracy:

Praca samodzielna, w grupach i parach; czytanie, słuchanie, oglądanie krótkich materiałów filmowych, wykonywanie ćwiczeń gramatycznych; ćwiczenia komunikacyjne i czytanie tekstów.

Forma zaliczenia końcowego:

Test

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się