Test poziomujący, język rosyjski

Przed rozpoczęciem nauki jakiegokolwiek języka, w tym języka rosyjskiego, warto wcześniej wykonać test poziomujący. Dzięki niemu zainteresowana nauką tego języka osoba uzyskuje informację na temat posiadanych kompetencji w tym zakresie. Dostępny u nas test z języka rosyjskiego pomoże określić poziom zaawansowania języka, a co za tym idzie w dalszej kolejności dobrać odpowiednią metodę nauki i adekwatną do posiadanych umiejętności grupę. Udostępniony przez Studium Językowe UAM test nie został ograniczony ramami czasowymi. Osoba przystępująca do wykonania testu otrzymuje możliwość rozpoczęcia oraz zakończenia rozwiązywania testu o dowolnej porze. To pozwala na dostosowanie warunków testowania do własnych potrzeb. Po wykonaniu testu poziomującego z języka rosyjskiego zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Studium Językowego i zapisania się do właściwej grupy celem dalszego kształtowania swoich umiejętności językowych.

Język rosyjski, test poziomujący — dlaczego warto do niego podejść?

Aby dokonać wyboru właściwej grupy należy w pierwszej kolejności przystąpić do wykonania testu poziomującego. Test poziomujący z rosyjskiego ma za zadanie sprawdzić nasze umiejętności językowe na wielu płaszczyznach. Samodzielne wykonywanie testu, bez pomocy drugiej osoby oraz materiałów dydaktycznych, pozwoli uniknąć zapisania się do grupy nieadekwatnej do posiadanych umiejętności. Zbyt niski poziom sprawi, że zajęcia będą nużące i nie wniosą niczego nowego do edukacji. Natomiast za wysoki poziom może zdemotywować kursanta, co przełoży się na zniechęcenie do dalszej nauki.

Dlaczego Studium Językowe UAM?

Nasze Studium Językowe UAM oferuje profesjonalne kursy języka rosyjskiego, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką. Wysoka jakość kształcenia znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w stosowanych metodach i materiałach, ale również w przyjaznej, komfortowej atmosferze panującej podczas zajęć. Posiadamy bogatą wiedzę, a nasze działania oparte są na ogromnym doświadczeniu w wieloletniej pracy z kursantami.