Data publikacji w serwisie:

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniach 28 i 29 czerwca 2022 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, dedykowany studentom, którzy zaliczyli lektorat na poziomie B2.2 (mają wpisaną ocenę w systemie USOS).

Język angielski
28 czerwca 2022 r. godz. 10.00 (wtorek)
Wydział Fizyki, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej, Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Socjologii
28 czerwca 2022 r. godz. 12.00 (wtorek)
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Teologiczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Kultury Europejskiej UAM
w Gnieźnie
29 czerwca 2022 r. godz. 10.00 (środa)
Wydział Biologii, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Chemii, Wydział Nauk o Sztuce
29 czerwca 2022 r. godz. 12.00 (środa)
Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Prawa
i Administracji, Nadnotecki Instytut UAM w Pile
Język niemiecki (wtorek)
28 czerwca 2022 r. godz. 10.00
Język rosyjski (wtorek)
28 czerwca 2022 r. godz. 10.00
Język francuski (wtorek)
28 czerwca 2022 r. godz. 10.00
Egzamin dedykowany jest także studentom, którzy nie zaliczyli egzaminu certyfikacyjnego we wcześniejszych terminach. Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu: egzamin certyfikacyjny, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu.
Rejestracja na egzamin w trybie zdalnym odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 15 do 23 czerwca 2022 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb). Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na godzinę rozpoczęcia egzaminu.
Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą
w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski – usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.
Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM. O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022 r. Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.
Przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu 
z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.
UWAGA!!!
Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 28 i 29 czerwca br.
Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie Studium Językowego UAM.