70-lecie Studium Językowego UAM

W dniu 24 listopada 2023 roku w Auli Lubrańskiego w Collegium Maius odbyły się uroczyste obchody 70-lecia Studium Językowego UAM.

W uroczystości uczestniczyli: Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym prof. dr hab. Zbyszko Melosik, reprezentujący JM Rektor prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską, Prorektorka ds. nauki prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik oraz dziekani i prodziekani: Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz, p.o. Dziekana Wydziału Etnolingwistyki prof. UAM dr hab. Piotr Nowak, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Psychologii i Kognitywistyki prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera, Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia Wydziału Prawa i Administracji prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel, Prodziekan ds. nauki Wydziału Matematyki i Informatyki prof. dr hab. Tomasz Schoen, Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Anglistyki prof. UAM dr hab. Jacek Fabiszak. Wśród przybyłych gości byli również członkowie Rady Studium oraz wieloletni, przebywający na emeryturze, byli dyrektorzy i kierownicy, a także obecni pracownicy i pracowniczki Studium Językowego UAM.

Po powitaniu gości przez Dyrektorkę Studium Językowego UAM, dr Katarzynę Turską, głos w imieniu Pani Rektor zabrał pan prof. Zbyszko Melosik dziękując za wieloletnią pracę na rzecz nauczania języków obcych. Prorektorka ds. nauki, prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, w swoim przemówieniu podkreśliła wagę i rolę naszego Studium w procesie nauczania języka obcego oraz fakt, że motto Studium Językowego „Wielojęzyczność jest na wyciągnięcie ręki” to motto jak najbardziej piękne i właściwe, a „my jako uniwersytet wspieramy różnorodność, chcemy tej różnorodności. Wspieramy równość między ludźmi, a w związku z tym między językami. Wszystkie języki są takie same i wszystko mieści się w tym wspaniałym motto i tej wspaniałej misji.”

Po przemówieniach zaproszonych gości głos zabrała Dyrektorka Studium Językowego UAM, dr Katarzyna Turska, która w niekonwencjonalny sposób przybliżyła historię i działalność Studium Językowego UAM. Następną część jubileuszowego spotkania wypełnił krótki filmik, przygotowany specjalnie na tę okazję. W ostatniej części głos zabrali studenci z różnych wydziałów UAM. Przy akompaniamencie muzyki, skomponowanej przez Szymona Siwierskiego, studenci zaprezentowali w jednym bloku słowno-muzycznym wiersze Wisławy Szymborskiej. Usłyszeliśmy najpiękniejsze wiersze noblistki w studenckiej interpretacji w językach: polskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, angielskim i ukraińskim. W ten sposób „Rok Szymborskiej” znalazł finał również w obchodach 70-lecia Studium Językowego UAM.

Na zakończenie, przy wspólnym poczęstunku, rozmów i wspomnień nie było końca. Rozstając się w serdecznej atmosferze wszyscy z optymizmem wołali „do zobaczenia na kolejnym jubileuszu za 10 lat”.

List JM Rektor

Film o Studium Językowym

Prezentacja o Studium Językowym

fot. Przemysław Stanula

fot. Małgorzata Kowalska