Data publikacji w serwisie:

Konkurs Public Speaking

10 czerwca bieżącego roku Studium Językowe UAM, pod patronatem poznańskiego ODN i Wydawnictwa Oxford University Press, zorganizowało konkurs IATEFL Public Speaking na etapie wojewódzkim. Konkurs jest integralną częścią Konferencji IATEFL Poland.

Konkurs Public Speaking

Etap I - eliminacje na poziomie szkoły

Etap II - eliminacje na poziomie wojewódzkim dla laureatów dwóch pierwszych miejsc w szkole (do SJO zgłosiło się 29 uczniów i 15 ich nauczycieli)

Etap III - Wielki Finał Ogólnopolski, który odbędzie się w pierwszym dniu konferencji 16 września 2022 r., gdzie o zwycięstwo walczyć będą laureaci pierwszych miejsc z każdego województwa