Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego w sesji poprawkowej (wrzesień 2022)

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 5 września 2022 r. o godz. 14.00 odbędzie się egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego. Egzamin przeprowadzany jest w formie zdalnej przez MS Teams.

Przed przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego ustnego obowiązkowa jest rejestracja na egzamin. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail z Koordynatorami ds. USOS z ramienia Studium Językowego UAM . Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są do 1 września 2022 r. 
Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego w sesji poprawkowej dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 (dotyczy studentów kierunku Psychologia) i planują  we wrześniu podejść do egzaminu certyfikacyjnego pisemnego z języka angielskiego.
Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych
I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej.
Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu ustnego oraz z ważnymi informacjami technicznymi