Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego w terminie poprawkowym

Studium Językowe UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego w terminie poprawkowym odbędzie się w następujących terminach:

13 lutego 2023 godz. 13.00, sala 024A, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6

15 lutego 2023 godz. 12.00, sala 314, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6

Przed przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego ustnego obowiązkowa jest rejestracja na egzamin. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt telefoniczny (61 829 29 57) lub poprzez e-mail (lektorat@amu.edu.pl).

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego w terminie poprawkowym dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 (dotyczy studentów kierunku Psychologia) i planują  16 lutego 2023 r.  podejść do egzaminu certyfikacyjnego pisemnego z języka angielskiego.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych
I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z zasadami egzaminu ustnego oraz zasadami egzaminu certyfikacyjnego 2022/2023.

Kontakt: Studium Językowe UAM tel. 61 829 29 57