Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na lektoraty z języka ogólnego

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 14 lutego 2023 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 5 marca 2023 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

Wydział Anglistyki – 9.00

Wydział Biologii – 9.30

Wydział Chemii – 10.00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30

Wydział Fizyki – 11.00

Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30

Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00

Wydział  Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii
i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30

Wydział Prawa i Administracji – 14.00

Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30

Wydział Teologiczny – 15.00

Wydział Neofilologii – 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 13 lutego 2023 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego

języka na odpowiedni poziom zaawansowania.

Student, który nie wykonał testu poziomującego nie otrzyma żetonu.

Studenci II roku (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:

- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze letnim 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B21,

- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21,
w semestrze letnim 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B22,

- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

WYJĄTEK: Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2022/2023 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci II roku Wydziału Anglistyki i Wydziału Neofilologii* oraz kierunku prawo europejskie otrzymują żeton według poniższego schematu:

- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A0,
w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A1

- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A1,
w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A1

- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2,
w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A2

- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom B1

- student, który w semestrze zimowym 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21,
w semestrze letnim 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom B21

Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM

* Studenci Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii rejestrują się na lektoraty języków obcych (język dodatkowy) prowadzone przez lektorów Studium Językowego UAM.