Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na lektoraty z języków obcych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 28 września 2022 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 10 października 2022 r. do godz. 24.00.
Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

Wydział Anglistyki – 9.00

Wydział Biologii – 9.30

Wydział Chemii – 10.00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30

Wydział Fizyki – 11.00

Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30

Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00

Wydział  Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii
i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30

Wydział Prawa i Administracji – 14.00

Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30

Wydział Teologiczny – 15.00

Wydział Neofilologii – 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 27 września 2022 r.

Studenci (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki, Wydziału Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest jeśli w systemie USOS student ma wpisaną pozytywną ocenę):

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A2,
w semestrze zimowym 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B1.

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze zimowym 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B21.

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B21,
w semestrze zimowym 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B22.

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

WYJĄTEK:   Studentom z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia – II rok otrzymują żeton według poniższego schematu:

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A2,
w semestrze zimowym 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B21.

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze zimowym 2022/2023 otrzyma żeton na poziom B22.

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B21 oraz B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny oraz na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci Wydziału Anglistyki ,Wydziału Neofilologii, kierunku prawno-ekonomicznego, prawo europejskie otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest jeśli
w systemie USOS student ma wpisaną ocenę):

-   student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze zimowym 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A0

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A1,
w semestrze zimowym 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A1

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A2,
w semestrze zimowym 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom A2

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze zimowym 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom B1

- student, który w semestrze letnim 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B21,
w semestrze zimowym 2022/2023 otrzymuje żeton na poziom B21.

UWAGA:

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM.