XXVII Festiwal Nauki i Sztuki

OD PACYFIKU DO ATLANTYKU

XXVII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki w Studium Językowym UAM

18 kwietnia korytarz językowego habu naszej Uczelni napełnił się gwarem dzieci i młodzieży  z Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu, z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu i z XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Józefa Tischnera  w Poznaniu.

Zróżnicowane zajęcia stacjonarne odbywały się w salach oraz na korytarzu z wykorzystaniem wystawy fotografii mgr Małgorzaty Kowalskiej obrazującej dziedzictwo kulturowe Europy Zachodniej.

W czasie zajęć Łacina (i nie tylko) w formie zabawowej dla uczniów szkoły podstawowej oraz 3xL: lingua, lengua, language. Od łaciny do hiszpańskiego i angielskiego uczniowie poznawali w zabawowy i interaktywny sposób korelację kultury starożytnego Rzymu, nowożytnej Hiszpanii i Anglii poprzez pryzmat języka łacińskiego.  Śmiech, szczególnie najmłodszych uczestników, oraz okrzyki entuzjazmu oznajmiały radość z zabawy przy okazji nauki i poprawne wykonanie zadań indywidualnie i grupowo.

Piąto- i szóstoklasiści uczestniczyli w dwóch edycjach gry edukacyjnej The European Globetrotter. Po rozwiązaniu w podgrupach quizów dotyczących dorobku kulturowego kilku państw zachodnioeuropejskich, jako grupa poprawnie ułożyli hasło Studium Językowego UAM  ‘MULTILINGUALISM’. Poczucie niepewności wyniku gry, wymagającej wiedzy merytorycznej, spostrzegawczości, myślenia krytycznego i umiejętności korzystania z Internetu jako źródła informacji,  przerodziło się w radość z poznania znaczenia nieznanego słowa oraz dumę z  otrzymania certyfikatów Europejskiego Globetrottera.

W czasie warsztatów Playing It, Loving It - Board and Chat GPT Assisted Games,  amatorów językowych gier planszowych  zafascynowała możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji  w uczeniu się języka angielskiego oraz w pozyskiwaniu informacji. Wiele emocji przysporzyła rywalizacja graczy oraz otrzymanie nagród.

Licealiści, którzy brali udział w interaktywnej prezentacji multimedialnej AI Smart Presenter, nie kryli satysfakcji z poznania istoty działania sztucznej inteligencji, sposobu posługiwania się nią oraz kontrolowania wyniku jej pracy w procesie tworzenia prezentacji multimedialnej. Co więcej, zauważyli, że są w stanie prześcignąć AI w obszarze kreatywności, dokładności przekazu treści oraz empatycznej komunikacji z publicznością.

W  Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych dla Studentów Niesłyszących i Niedosłyszących oraz z Innymi Niepełnosprawnościami uczniowie z wadą słuchu z wielkim zaangażowaniem przygotowali i odegrali sztukę o Św. Patryku, patronie Irlandii. Po słodkim posiłku w miłej atmosferze uczestniczyli w zajęciach rytmicznych, umuzykalniających i tanecznych, które rozpoczęły się pogawędką i rozmową na temat polskich tańców narodowych. Po niej dzieci,  młodzież, a nawet opiekunowie poznali kroki i figury poloneza, polki oraz tańców integracyjnych. Wspólnym zabawom nie było końca.

Tego samego dnia około pięćdziesięciu uczniów z Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu na szkolnych lekcjach wysłuchało prezentacji online El Mundo Hispano na temat kultury, geografii i historii krajów hiszpańskojęzycznych. Zwycięzcy dwudziestominutowego quizu nie kryli radości z otrzymania nagród, szczególnie kultowych bawełnianych toreb z logotypem UAM.

Prezentacja online Wschodnia kuchnia na wesoło dla uczniów Zespołu Szkół Budowlano Drzewnych w Poznaniu,  jakby klamrą spięła  kulturę Europy Zachodniej i Środkowej z kulturą Wschodnią sięgającą po Pacyfik. Okazało się, że podobne kulinarne tradycje regionalne sięgają od Bałkan po Syberię a nazwy potraw nijak mają się do przymiotników określających geograficzną lokalizację. Festiwalowe wydarzenie online tak bardzo zaangażowało uczniów, że Dyrekcja szkoły poprosiła o następne.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom szkół, którzy z nami współpracowali oraz rodzicom uczniów,  którzy zachęcili swoje dzieci do udziału w naszych zajęciach. Dzięki Wam, wielu z naszych młodych gości po raz pierwszy przekroczyło próg Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Nagrodą dla nas było nie tylko zaangażowanie dzieci i młodzieży w aktywności ale i błysk w oczach tych uczniów ze szkoły podstawowej, którzy stwierdzili, że w przyszłości chcieliby nie tylko studiować w naszej uczelni ale i zostać jej rektorem.

Już dzisiaj zapraszamy do Studium Językowego UAM na festiwalowe wydarzenia w 2025, przygotowane przez reprezentantów ponad stu nauczycieli przygotowujących wszystkich studentów Uniwersytetu do komunikacji, w językach uczonych w ramach lektoratów, z ponad trzema miliardami ich użytkowników na całym świecie.

W tym roku zajęcia przygotowali i przeprowadzili:  mgr Beata Bałczyńska-Chwalisz, mgr Karolina Freitag, mgr Danuta Furszpaniak, mgr Katarzyna Kasprzak-Peda, mgr Izabela Komar-Szulczyńska, mgr Małgorzata Kowalska, dr Bogumiła Mandelt, dr Marta Siekierska, mgr Justyna Szcześniak, mgr Michał Śliperski, dr Maciej Waraczewski i mgr Karolina Żok-Plackowska. Nad stroną techniczną czuwał mgr Krzysztof Janczak, nad festiwalowym budżetem pieczę sprawowała mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś a całość koordynowała mgr Danuta Furszpaniak.