Nazwa kursu:

B1+ dla pracowników administracyjnych

Prowadzący:

Anna Baryła

Adres mailowy:

abaryla@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

Zajęcia stacjonarne

Język zajęć:

j.angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

B1

Podręcznik:

English File B1 fourth edition

Termin/godzina zajęć:

Czwartek, 7.15, Coll.Maius, sala 223

Tematyka kursu: Język angielski ogólny na poziomie B1 z elementami języka pracy.

Cele kursu: doskonalenie języka na poziomie ogólnym w zakresie czytania, pisania, mówienia, pracy w grupie

Planowane efekty kształcenia: opanowanie umiejętności czytania, komunikowania się, pisania na poziomie B1, przygotowanie do poziomu B2.

Metody pracy: metoda komunikacyjna z użyciem podręcznika i materiałów dodatkowych.

Forma zaliczenia końcowego: continuous assesment; wielokrotne testowanie umiejętnosci w czasie trwania semestru.