Nazwa kursu:

Kurs ogólny na poziomie A1/A2 pre-intermediate rozwijający wszystkie umiejętności językowe

Prowadzący:

mgr Agnieszka Landowska

Adres mailowy:

agnisla@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (jedna godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

stacjonarna w siedzibie SJ UAM

Język zajęć:

język angielski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

A1+

Podręcznik:

English File pre-intermediate 4th edition

Termin/godzina rozpoczęcia zajęć:

środa  godz.16.30 -18.00

Tematyka kursu:

życie rodzinne, nawiązywanie relacji, studia, zakupy, zdrowie i dieta, podróże, sport, moda

Cele kursu:

- rozwój i utrwalenie słownictwa w kontekście realizowanych tematów zajęć,

- rozwój umiejętności rozumienia tekstu pisanego i ze słuchu,

- zbudowanie większej pewności siebie w komunikowaniu się w języku docelowym
z naciskiem na poprawność językową,

- wyrównanie do poziomu intermediate.

Planowane efekty kształcenia

- tworzenie wypowiedzi na tematy zrealizowane w trakcie zajęć z wykorzystaniem nowych wyrażeń i zwrotów w języku angielskim,

- bardziej spontaniczne wypowiadanie się na różne tematy z zachowaniem poprawności językowej,

-sprawne porozumiewanie się w języku docelowym w sytuacjach życia codziennego,

Metody pracy:

sprzyjające naturalnej komunikacji (praca w grupach i praca w parach), dyskusja, praca
z tekstem, zindywidualizowane podejście do potrzeb każdego studenta

Forma zaliczenia końcowego:

test leksykalno-gramatyczny

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się