Nazwa kursu:

Kurs języka norweskiego A2-B1 kontynuacja po 60h

Prowadzący:

mgr Monika Drewniak

Adres mailowy:

monikadrewniak@outlook.com

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online; platforma Teams

Język zajęć:

norweski, polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

poziom A2

Podręcznik:

Stein på stein, Ellingsen, E.; Mac Donald, K., 2014, wyd. Cappelen Dammo: Tekstbok i Arbeidsbok raz fragmentych innych podręczników na adekwatnym poziomie

Termin/godzina zajęć:

poniedziałek, godz. 19:00-20:30

Tematyka kursu: nauka języka norweskiego na poziomie średniozaawansowanym

Cele kursu:

przejście z poziomu A2 na poziom AB
wyposażenie uczestników kursu w umiejętność posługiwania się i porozumiewania się w języku norweskim na poziomie średniozaawansowanym, w sytuacjach zawodowych, dyskusji na tematy społeczne; zapoznanie kursantów z kulturą norweską; poznanie zaawansowanych struktur gramatycznych i zdaniowych;

rozumienie ze słuchu – umiejętność rozumienia dialogów w języku norweskim oraz dłuższych opowiadań, wiadomości; umiejętność rozumienia tekstów naukowych, statystyk, artykułów prasowych

umiejętność poprawnego pisania w języku norweskim – pisanie krótkich oraz dłuższych form tekstowych, własnych przemyśleń, spostrzeżeń; argumentowanie za lub przeciw; pisanie krótkich opowiadań oraz opisów sytuacji przedstawionej na obrazku

Planowane efekty kształcenia:

- rozumienie: uczestnicy potrafią rozumieć bardziej zaawansowane zwroty, wyrażenia, idiomy, przysłowia; słowa obecne w przestrzeni publicznej; potrafią zrozumieć kontekst znaczeniowy i kulturowy

- mówienie: uczestnicy potrafią brać udział w rozmowie w przestrzeni publicznej – odpowiadać i pytać, w poprawnej formie znaczeniowej i gramatycznej, w zakresie tematów znanych, powszechnych i istotnych w przestrzeni publicznej (kontynuacja poznanej już tematyki na kursie zimowym i letnim; poszerzenie słownictwa w omawianych już zagadnieniach oraz poznanie nowego słownictwa w tematyce związanej ze zdrowiem, rozrywką, aktywnościami czasu wolnego, pracą, wykształceniem, mediami społecznościowymi, tradycją i kulturą Norwegii);

- pisanie: uczestnicy potrafią, w krótkiej lub dłuższej formie, zredagować proste oraz dłuższe teksty (krótkie opowiadanie, opis obrazka, sytuacji; argumentowanie za lub przeciw, własne spostrzeżenia na tematy pojawiające się w debacie publicznej).

Metody pracy:

praca z grupą

praca w grupach kilkuosobowych

praca w parach

praca indywidualna


Techniki pracy:

słuchanie – materiały audiowizualne dostępne w Internecie oraz z zasobów własnych (reklamy, klipy muzyczne, krótkie pogramy, fragmenty reportaży, nagrań); nagrania kompatybilne z treścią podręcznika i ćwiczeń;

mówienie – krótkie słowne formy aktywności lingwistycznej uczestników, dialogi pomiędzy uczestnikami oraz prowadzącym, aranżowanie i odgrywanie określonych „ról” w celu wykazania szybkich reakcji lingwistycznych oraz znajomości kultury norweskiej; opisywanie obrazków, nazywanie aktywności;

pisanie – ćwiczenia pisemne dotyczące czytanych tekstów, artykuły prasowe oraz teksty dostępne w Internecie, gry towarzyskie wykorzystujące znajomość gramatyki i zasobów słownych języka norweskiego. Sprawdzanie zdobytej wiedzy przez krótkie quizy internetowe dla całej grupy.

Forma zaliczenia końcowego: prace zaliczeniowe w trakcie trwania kursu

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł

zapisz się