Język norweski

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na semestr letni 2023/2024
zapisz się W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas: 61 829 29 80

Napisz e-mail: niemuni@amu.edu.pl

Nazwa kursu:

Kurs języka norweskiego A1 kontynuacja po 30h

Prowadzący:

mgr Monika Drewniak

Adres mailowy:

monikadrewniak@outlook.com

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online; platforma Teams

Język zajęć

norweski, polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

poziom początkujacy A1

Podręcznik:

Ny i Norge. 2012. G. Manne, G. Kaurin; På vei. 2012. E. Ellingsen, K. Mac Donald oraz fragmentych innych podręczników na adekwatnym poziomie

Termin/godzina zajęć:

środa, godz. 18:30-20:00

Tematyka kursu: nauka języka norweskiego od podstaw

Cele kursu:

przejście z poziomu A1 na poziom A2 wyposażenie uczestników kursu w umiejętność posługiwania się i porozumiewania się w języku norweskim na poziomie podstawowym, w sytuacjach życia codziennego; zapoznanie kursantów z kulturą norweską;

rozumienie ze słuchu – umiejętność rozumienia dialogów w języku norweskim oraz dłuższych opowiadań, wiadomości

umiejętność poprawnego pisania w języku norweskim – pisanie krótkich oraz dłuższych form tekstowych, e-maili oraz krótkich wiadomości – sms istotnych w realizacji zobowiązań zawodowych, towarzyskich lub prywatnych; krótkich opowiadań oraz opisów sytuacji przedstawionej na obrazku

Planowane efekty kształcenia: - rozumienie: uczestnicy potrafią rozumieć najczęściej stosowane zwroty, wyrażenia, słowa obecne w przestrzeni publicznej; potrafią zrozumieć kontekst znaczeniowy i kulturowy

- mówienie: uczestnicy potrafią brać udział w rozmowie w przestrzeni publicznej – odpowiadać i pytać, w poprawnej formie znaczeniowej i gramatycznej, w zakresie tematów znanych, powszechnych i istotnych w przestrzeni publicznej (kontynuacja poznanej już tematyki na kursie zimowym; poszerzenie słownictwa w omawianych już zagadnieniach oraz poznanie nowego słownictwa w tematyce związanej ze zdrowiem, rozrywką, aktywnościami czasu wolnego, pracą, wykształceniem, mediami społecznościowymi, tradycją i kulturą Norwegii);

- pisanie: uczestnicy potrafią, w krótkiej lub dłuższej formie, zredagować proste oraz dłuższe teksty (e-mail towarzyski, formularz zatrudnienia / w firmie, pocztówka, krótkie opowiadanie, opis obrazka, danej sytuacji).

Metody pracy:

praca z grupą

praca w grupach kilkuosobowych

praca w parach

praca indywidualna

Techniki pracy:

słuchanie – materiały audiowizualne dostępne w Internecie oraz z zasobów własnych (reklamy, klipy muzyczne, krótkie pogramy, fragmenty reportaży, nagrań); nagrania kompatybilne z treścią podręcznika i ćwiczeń;

mówienie – krótkie słowne formy aktywności lingwistycznej uczestników, dialogi pomiędzy uczestnikami oraz prowadzącym, aranżowanie i odgrywanie określonych „ról” w celu wykazania szybkich reakcji lingwistycznych oraz znajomości kultury norweskiej; opisywanie obrazków, nazywanie aktywności;

pisanie – ćwiczenia pisemne dotyczące czytanych tekstów, artykuły prasowe oraz teksty dostępne w Internecie, gry towarzyskie wykorzystujące znajomość gramatyki i zasobów słownych języka norweskiego. Sprawdzanie zdobytej wiedzy przez krótkie quizy internetowe dla całej grupy.

Forma zaliczenia końcowego: prace zaliczeniowe w trakcie trwania kursu

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się