A1 Frąckowiak

Nazwa kursu:

Język rosyjski ogólny. Poziom A0 (początkujący).

[grupa dla osób, które nie uczyły się języka rosyjskiego]

Prowadzący:

mgr Małgorzata Frąckowiak

Adres mailowy:

mfrack@amu.edu.pl

Liczba godzin kursu:

30h (godzina lekcyjna to 45 minut)

Forma zajęć:

online platforma MS Teams lub stacjonarnie* : w zależności

od preferencji kursantów

*niepotrzebne skreślić

Język zajęć:

rosyjski i polski

Wymagany poziom znajomości języka, aby zapisać się na kurs:

brak

Podręcznik:

Wrzesińska Anna, От А до Я. Kurs języka rosyjskiego. Dla osób dorosłych rozpoczynających naukę od podstaw. A1.

+ autorskie materiały prowadzącego

Termin/godzina zajęć:

wtorek, godz. 18.00- 19.30

Tematyka kursu:

  1. rosyjski alfabet: nauka czytania i pisania;
  2. podstawowe konstrukcje językowe, niezbędne do formułowania prostych wypowiedzi (pytanie, twierdzenie, przeczenie);
  3. podstawowe sytuacje komunikacyjne życia codziennego.

Cele kursu:

wypracowanie poszczególnych sprawności językowych ( mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) niezbędnych do podstawowej komunikacji w codziennych sytuacjach.

Planowane efekty kształcenia:

Po skończeniu kursu kursant potrafi:

  1. przeczytać prosty tekst i sformułować prosty tekst pisany;
  2. uczestniczyć w prostej sytuacji komunikacyjnej;
  3. w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie i o kimś innym.

Metody pracy:

nastawione na realizację podejścia komunikacyjnego

Techniki pracy:

różnorodne ćwiczenia i zadania nastawione na rozwijanie poszczególnych sprawności językowych z naciskiem na ich komunikacyjne znaczenie.

Forma zaliczenia końcowego:

na podstawie uczestnictwa w zajęciach

Cennik kursów językowych w roku akademickim 2023/2024

KURSY SEMESTRALNE

liczba godzin 

grupa 5-8 osobowa

grupa 9-12 osobowa

30h

950 zł

700 zł

Zajęcia indywidualne (45 minut) - 150 zł


zapisz się